Άρτα: Περιοδική έκθεση «Το παιχνίδι στην Αμβρακία. Αθύρματα για παιχνιδίσματα»