Θεσπρωτία: Επιχορήγηση στα σχολεία του Δήμου Σουλίου για τις τρέχουσες λειτουργικές ανάγκες

Με απόφαη του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Σουλίου κατανέται στις Σχολικές Επιτροπές η πίστωση των 24.063,85 € για επισκευή και συντήρηση σχολικών τους κτιρίων, σύμφωνα με την αριθ. 6/2022 απόφαση –εισήγηση της δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, ως εξής:

  • 10.063,85 € στο Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου» και
  • 14.000,00 € στο Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου»


epirusblog.gr
5 of 5
Θεσπρωτία: Επιχορήγηση στα σχολεία του Δήμου Σουλίου για τις τρέχουσες λειτουργικές ανάγκες
epirusblog.gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 5030821298043866990
item