ΥΠΑΑΤ: Εγκρίθηκαν 74 αιτήσεις προϋπολογισμού 69,7 εκατ. ευρώ για επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια

Εγκρίθηκαν 74 αιτήσεις για επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια όπως ανακοίνωσε το ΥΠΑΑΤ.

Συγκεκριμένα σε 74 ανέρχονται οι αιτήσεις που εγκρίθηκαν για τα Μέτρα 3.2.2 & 4.2.4 «Παραγωγικές επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, όπως αυτά προκύπτουν βάσει των κριτηρίων επιλογής Πράξεων που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.

Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός των αιτήσεων ανέρχεται σε 69.731.726,63 ευρώ και Δημόσια Δαπάνη 33.874.139,34 ευρώ. 

Οι απορριφθείσες αιτήσεις λόγω αρνητικής αξιολόγησης, είναι πέντε (5) συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 7.622.626,15 ευρώ, ενώ όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του το ΥΠΑΑΤ, δεν υπάρχουν επενδύσεις που δεν εγκρίθηκαν λόγω έλλειψης προϋπολογισμού.

epirusblog.gr
5 of 5
ΥΠΑΑΤ: Εγκρίθηκαν 74 αιτήσεις προϋπολογισμού 69,7 εκατ. ευρώ για επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια
epirusblog.gr
5 of 5
πολιτική 3093210740480102216
item