Πρέβεζα: Σε αυτά τα σχολεία θα λειτουργήσει το νέο διευρυμένο Ολοήμερο σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία μέχρι 5:30μμ

Τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά) οι οποίες θα εφαρμόσουν πιλοτικά νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου για το σχολικό έτος 2022-23, όρισε με απόφαση του το Υπουργείο Παιδείας. 

Στην Ήπειρο το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε συνολικά 28 σχολεία από τα οποία τα 5 είναι στον Νομό Πρέβεζας.

Συγκεκριμένα,  το νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου για το σχολικό έτος 2022-23 θα εφαρμοστεί στο 10ο Νηπιαγωγείο Πρέβεζας,  στο Νηπιαγωγείο του Λούρου, στο 1ο Νηπιαγωγείο Φιλιππιάδας, στο 2ο Νηπιαγωγείο Καναλλακίου και στο 2ο Νηπιαγωγείο Πάργας.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας για την επιλογή των σχολικών μονάδων ελήφθησαν υπόψη κριτήρια όπως το μαθητικό δυναμικό του σχολείου, ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν ήδη σε ολοήμερο και ο αριθμός των λειτουργούντων ολοήμερων τμημάτων. 

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί περίπου στο 50% των τμημάτων που λειτουργούν σήμερα ως ολοήμερα, δηλαδή σε σχεδόν 5.000 τμήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιφέρεια.

Ο στόχος του διευρυμένου δωρεάν παιδαγωγικού προγράμματος είναι διττός:

Αφ’ ενός, η ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης για τα παιδιά μας, μέσω: δραστηριοτήτωνόπως εκπαιδευτική ρομποτική, πειράματα, ρητορική τέχνη, ασφαλής και δημιουργική πλοήγηση στο Διαδίκτυο, αθλητισμός, παραδοσιακοί ή μοντέρνοι χοροί, εικαστικές τέχνες, χειροτεχνίες και κατασκευές, εκμάθηση μουσικών οργάνων επιπλέον χρόνουγια μάθηση, μελέτη και παιχνίδι στο σχολείο.

Αφ’ ετέρου, η υποστήριξη της οικογένειας, με: προσέγγιση του σχολικού με το εργασιακό ωράριοτων γονέων, περισσότερο ελεύθερο, δημιουργικό χρόνοστο σπίτι, εφόσον η μελέτη θα ολοκληρώνεται στο σχολείο, επέκταση των δωρεάν παροχώνεκπαίδευσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόσβαση όλων των μαθητών στο διευρυμένο ολοήμερο είναι ελεύθερη, χωρίς κανένα κριτήριο συμμετοχής.

Οι γονείς θα ενημερωθούν για όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με την εγγραφή των παιδιών τους στο διευρυμένο Ολοήμερο τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου και πριν την έναρξη των μαθημάτων, από τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων.

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε: «Ανακοινώνουμε σήμερα τις σχολικές μονάδες που θα εφαρμόσουν από τη νέα σχολική χρονιά το διευρυμένο ολοήμερο σχολείο μέχρι τις 5:30 μμ. 

Η νέα αυτή πρωτοβουλία έχει διττή στόχευση: αφ’ ενός να εξασφαλίσει περισσότερα και καλύτερα εφόδια στα παιδιά μας αναβαθμίζοντας περαιτέρω τη δημόσια δωρεάν παιδεία, αφετέρου να στηρίξει τους εργαζόμενους γονείς, επιτυγχάνοντας μια μεγαλύτερη προσέγγιση μεταξύ σχολικού ωραρίου και ωραρίου των εργαζόμενων γονέων. 

Δημιουργούμε ένα σχολείο μέσα στην κοινωνία, με μαθητές που εκφράζονται δημιουργικά μέσα από νέες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και έχουν περισσότερο ποιοτικό χρόνο στο σπίτι. 

Και με γονείς που μπορούν να ενταχθούν καλύτερα στον εργασιακό βίο, απολαμβάνοντας πιο ποιοτικές παροχές από τη δημόσια, δωρεάν εκπαίδευση».

Αναλυτικά τα σχολεία της Ηπείρου που  θα εφαρμόσουν πιλοτικά νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου για το σχολικό έτος 2022-23: 

ΠΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ   
 Π.Ε._ΑΡΤΑΣ_5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΑΣ_9040211 
 Π.Ε._ΑΡΤΑΣ_6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΑΣ_9040009 
 Π.Ε._ΑΡΤΑΣ_8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΑΣ_9040010 
 Π.Ε._ΑΡΤΑΣ_10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΑ_9040003 
 Π.Ε._ΑΡΤΑΣ_9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΑΣ_9040109 
 Π.Ε._ΑΡΤΑΣ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΑ_9040225 
 Π.Ε._ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ_1ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ_9180002 
 Π.Ε._ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ_9180204 
 Π.Ε._ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ_5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ_9180236 
 Π.Ε._ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ_9180004 
 Π.Ε._ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ_9180026 
 Π.Ε._ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ_1ο 2/ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ_9180137 
 Π.Ε._ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ_9180245 
 Π.Ε._ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΒΟΤΩΝ_9180203 
 Π.Ε._ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ_9200426 
 Π.Ε._ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ_5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ_9200422 
 Π.Ε._ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ_7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ_9200592 
 Π.Ε._ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ_10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΜΑΡΟΥΤΣΕΙΟ_9200482 
 Π.Ε._ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ_11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ_9200558 
 Π.Ε._ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ_18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ_9200569 
 Π.Ε._ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ_22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ_9200492 
 Π.Ε._ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ_9200570 
 Π.Ε._ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ_31ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ_9521534 
 Π.Ε._ΠΡΕΒΕΖΑΣ_10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑ_9400233 
 Π.Ε._ΠΡΕΒΕΖΑΣ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΡΟΥ_9400047 
 Π.Ε._ΠΡΕΒΕΖΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ_9400011 
 Π.Ε._ΠΡΕΒΕΖΑΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ_9400208 
 Π.Ε._ΠΡΕΒΕΖΑΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ_9520612 

epirusblog.gr
5 of 5
Πρέβεζα: Σε αυτά τα σχολεία θα λειτουργήσει το νέο διευρυμένο Ολοήμερο σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία μέχρι 5:30μμ
epirusblog.gr
5 of 5
Πρεβεζα 243832234391648544

Τα καλύτερα

item