Είχαν νυχτερινή στον Έβρο! Άσκηση με νόημα για νυχτερινή διάβαση ευκαιρίας υδατίνου κωλύμματος

Κρατάει αναμμένες τις μηχανές το Δ ΣΣ στον Έβρο, με ασκήσεις νυχτερινής διάβασης ποταμού-Εντυπωσιακές εικόνες.

Με την τουρκική προκλητικότητα να βρίσκεται το κόκκινο, με συνεχείς παραβιάσεις του Εθνικού Εναερίου Χώρου (ΕΕΧ) να σημειώνονται καθημερινά από μαχητικά αεροσκάφη της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας και UAV στο Αιγαίο, με πρόσφατη μάλιστα κινητικότητα-πτήσεις των τελευταίων να καταγράφεται και στην Ανατολική Θράκη, από τη βάση τους στο Corlu , από όπου πέταξαν προ τον νότιο Έβρο, πλησίον Κεσσανης, οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκονται σε διαρκή  επαγρύπνηση και ετοιμότητα με διαρκείς εκπαιδεύσεις.

Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του  το πανέτοιμο επιχειρησιακά το Δ’ΣΣ, διέταξε  πρόσφατα Μονάδες-ανεξάρτητες Υπομονάδες του να διεξάγουν νυχτερινή επιχειρησιακή εκπαίδευση στο Κέντρο Εκπαίδευσης Πλωτών Μέσων (ΚΕΠΜ) του Βορείου Έβρου.

Η εκπαίδευση, μεταξύ άλλων, περιελάμβανε τη διεξαγωγή της νυχτερινής  ασκήσεως «Το Συγκρότημα Μηχανοκίνητου Λόχου Πεζικού κατά τη Διάβαση Ευκαιρίας Ποταμού».

Ο βόρειος Έβρος αποτελεί μια σημαντικότατη περιοχή από πλευράς Εθνικής ασφαλείας για την χώρα μας, παρουσιάζοντας τα παρακάτω φεωγραφικά χαρακτηριστικά:

Φυσικό όριο μεταξύ Ελλάδας -Τουρκίας είναι ο Έβρος ποταμός, με εξαίρεση την περιοχή του Καρααγάτς, το γνωστό ομώνυμο προγεφύρωμα, όπου η τουρκική επικράτεια εκτείνεται πέραν του Έβρου ποταμού, έχοντας αυτόν στην πλάτη της και συνορεύοντας άμεσα χερσαία με την Ελλάδα.

Στο ελληνικό έδαφος υπάρχουν 2 κύριοι παραπόταμοι του έβρου στα Βόρεια του, ο Ερυθροπόταμος που συμβάλλει στον Έβρο στο Διδυμότειχο και ο Άρδας ο οποίος συμβάλλει στον Έβρο στην περιοχή βορείως χωριού Καστανιών, δημιουργώντας την "περιοχή του τριγώνου"

Εδώ υφίσταται και η αντιαρματική τάφρος που συνεχίζεται η κατασκευή της στο Σουφλί, με συνολικό μήκους 135 χιλιόμετρα, πλάτος 32 μέτρα και βάθους 7 μέτρων ,παράλληλα με τον ποταμό Έβρο.

Στην Ανατολική Θράκη υπάρχει ο παραπόταμος του,Έβρου , Τούντζας, ο οποίος πηγάζει από την Βουλγαρία και συμβάλλει στον Έβρο στην περιοχή της Αδριανούπολης

Το έδαφος είναι πεδινό, ευνοώντας την ανάπτυξη τεθωρακισμένων και μηχανοκίνητων Σχηματισμών

Η 1η Τουρκική Στρατιά στην Α. Θράκη

Ως γνωστόν η 1η Τουρκική Στρατιά στην Ανατολική Θράκη διαθέτει τρία  Σώματα Στρατού (ΣΣ) , τα οποία είναι:

Το 2ο ΣΣ με τομέα από Σουφλί  και νοτιότερα,  το οποίο διαθέτει 3Μ/ΚΤΑΞ (Μηχανοκίνητες Ταξιαρχίες) και 1ΤΘΤ (Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία), 1 Σύνταγμα Καταδρομών (ΣΚΔ) στην Ίμβρο, 1 Σύνταγμα Μηχανικού (ΣΜΧ), 1 Σύνταγμα Πυροβολικού (1ΣΠΒ)

Το 5ο ΣΣ  με τομέα από Σουφλί και βορειότερα ,το οποίο διαθέτει 3Μ/ΚΤΑΞ, 1ΤΘΤ και 1 ΤΑΞΚΔ (Ταξιαρχία Καταδρομών), 1 Σύνταγμα Μηχανικού (ΣΜΧ), 1 Σύνταγμα Πυροβολικού (1ΣΠΒ)

Το 3ο ΣΣ ως εφεδρεία  το οποίο διαθέτει 1 Μ/ΚΤΑΞ, 1ΤΘΤ και 2 ΤΑΞΚΔ.

Προσμετρώντας μαζί Μ/ΚΤΑΞ και ΤΘΤ διαπιστώνουμε ότι η 1η Στρατιά έχει συνολικά 10 Σχηματισμούς και συνεπώς ισάριθμες Μοίρες Καταδρομών, αφού με βάση την αναδιοργάνωση των Τούρκων υφίσταται 1 Μοίρα Καταδρομών σε κάθε έναν από αυτούς, καθώς και 3 ΤΑΞΚΔ.

Αυτές οι δυνάμεις συνιστούν  συνολική δύναμη 5ΤΑΞΚΔ(+) της 1ης Στρατιάς στην Ανατολική Θράκη. Εδώ θα πρέπει να προσμετρήσουμε το Σύνταγμα Καταδρομών Στρατοχωροφυλακής (Σ-Χ)  στη Βιζύη, οπότε συνολικά οι Ταξιαρχίες  ΚΔ των Τούρκων είναι μια συνολική δύναμη 6ΤΑΚΚΔ(+)

Επίσης  στην Α. Θράκη εδρεύουν το 116 Σύνταγμα Εκπαιδεύσεως (Σ-Χ στο Τσανάκαλε και το 125 Σύνταγμα εκπαιδεύσεως (Σ-Χ) στην Κωνσταντινούπολη.

Το σενάριο και ο σκοπός της άσκησης

Σύμφωνα με το σενάριο της άσκησης διεξήχθη νυχτερινή διάβαση ευκαιρίας υδατίνου κωλύμματος επιπέδου Μηχανοκίνητου Λόχου  Πεζικού (Μ/ΚΛΠΖ) ο οποίος είχε υπό Διοίκηση (ΥΔ) Ουλαμό αρμάτων (ΟΥΜΑ) , από άρματα και ΤΟΜΠ, έγινε  χρήση λεμβών-γέφυρας του Μηχανικού  για διέλευση τροχοφόρων, καθώς και κατασκευή πεζογέφυρας

Σκοπός της ήταν η άσκηση των τμημάτων σε  αντικείμενα  οργάνωσης μάχης με τη σύζευξη του Μ/Κ Λόχου με τον ΟΥΜΑ, προώθησή τους στους Χώρους προσπελάσεως, σχεδίασης σε αμμοδόχο με  έκδοση διαταγών (προειδοποιητικής-προκαταρκτικής-τελικής), εξασφάλισης πόρων διέλευσης ποταμού από ειδικά τμήματα, ταχεία και όσο το δυνατόν αθόρυβη διέλευση των τμημάτων, προώθηση σε θέσεις στην αντίπερα όχθη, ετοιμότητα ανάληψης αποστολής

Διαπιστώσεις-Συμπεράσματα

Η άσκηση στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία, δείχνοντας για μια ακόμη φορά το ετοιμοπόλεμο του Δ ΣΣ

Αναφορικά τέλος με την άσκηση θα πρέπει να πούμε ότι εδαφικά αυτή μπορεί  επιχειρησιακά θα μπορούσε να μετουσιωθεί είτε στον Έβρο ποταμό για διάβασή του  κατόπιν διαταγής, είτε στους φίλιους παραποτάμους του Έβρου ποταμού, Ερυθροπόταμο και Άρδα, για ενίσχυση μαχομένων τμημάτων μας σε περίπτωση που αυτό ήθελε απαιτηθεί, από την εξέλιξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων


epirusblog.gr
5 of 5
Είχαν νυχτερινή στον Έβρο! Άσκηση με νόημα για νυχτερινή διάβαση ευκαιρίας υδατίνου κωλύμματος
epirusblog.gr
5 of 5
ενδιαφέροντα 1022721051328721639
item