Θεσπρωτία: Δυσκολεύονται πολύ οι εμπειροτέχνες και οι εργολάβοι...

Δυσκολίες περνάει ο εμπειροτεχνικός κλάδος τόσο σε πανελλαδικό επίπεδο όσο και στη Θεσπρωτία ειδικότερα, εξαιτίας των πρόσφατων απανωτών αυξήσεων στα υλικά κατασκευής, αλλά και λόγω διάφορων άλλων εμποδίων και δυσλειτουργιών, που θέτουν σε κίνδυνο την ίδια την επιβίωσή του.

Η στήριξη των  εμπειροτεχνών εργολάβων δημοσίων έργων, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα Περιφερειακά Μητρώα είναι ένα θέμα που ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και προτάσεις έχουν κατατεθεί κατά καιρούς αρκετές αναφορικά με το πώς μπορούν να επιλυθούν τα βασικότερα προβλήματά τους.

Τελευταία παρέμβαση αποτελεί η ερώτηση που κατέθεσαν προς τον Κ. Καραμανλή ο βουλευτής Άρτας Χρήστος Γκόκας και συνάδελφοί τους από το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, με την οποία επισημαίνουν ότι, παρά τις επαναλαμβανόμενες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις του κόμματός τους τους τελευταίους μήνες, από την πλευρά της Κυβέρνησης δεν υπάρχει καμία εξέλιξη ως προς την επίλυση των προβλημάτων του κλάδου.

 Οι αναθέσεις έργων

Ένα βασικό πρόβλημα το οποίο οι εμπειροτέχνες εργολάβοι αναφέρουν σε σχετική επιστολή τους και μεταφέρουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ είναι ότι εδώ και δεκαετίες αναλαμβάνουν σημαντικά δημόσια έργα, με μικρό σχετικά προϋπολογισμό, που όμως βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιφέρειας, όμως με τις νομοθετικές αλλαγές του αρμόδιου Υπουργού για τις απευθείας αναθέσεις, συρρικνώνεται το εύρος των έργων, που μπορούν να τους ανατεθούν. 

Κατά συνέπεια, ζητούν να αναβαθμιστούν οι εμπειροτεχνικές βεβαιώσεις για προϋπολογισμούς έργων έως 66.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ανά κατηγορία, το όριο αναθέσεων δημοσίων συμβάσεων για τους πτυχιούχους να αυξηθεί σε 60.000 ευρώ και αντίστοιχα για τους εργοδηγούς σε 69.000 ευρώ 

Άλλα αιτήματα

Ένα ακόμα αίτημα που σημειώνουν οι εμπειροτέχνες εργολάβοι και μεταφέρεται μέσω της ερώτησης στη Βουλή είναι αυτό της υιοθέτησης των  κατηγοριών έργων και των ειδικότερων εργασιών, ώστε να μην κατακερματιστεί ο κλάδος και να μην αχρηστευτούν οι εμπειροτεχνικές – εργοδηγών βεβαιώσεις.

Επιπρόσθετα σημειώνουν ότι τα μέλη του εν λόγω κλάδου βρίσκονται σε αγωνία, καθώς το μητρώο του άρθρου 118 και 20 του Ν. 4472/2017 δεν έχει ακόμα καταρτιστεί, αλλά και για το ζήτημα αναφορικά με την τήρηση της Νομοθεσίας περί απόδειξης μη τέλεσης πειθαρχικού παραπτώματος εκ μέρους των εμπειροτεχνών από όλες τις αναθέτουσες αρχές, το οποίο, όπως αναφέρουν, διασφαλίζεται με την προσκόμιση στις δημοπρασίες σχετικής Βεβαίωσης από τον Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Μ.Π, που αποτελεί τον μοναδικό Σύλλογο Εμπειροτεχνών – Εργοδηγών που δραστηριοποιείται πανελλαδικά.

Επίσης, προτείνουν την τροποποίηση του άρθρου σχετικά με τη σύσταση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, όπου για τα ζητήματα χορήγησης ή αναθεώρησης των εμπειροτεχνικών εργοληπτικών βεβαιώσεων πρέπει να συμμετέχει στο Συμβούλιο με δικαίωμα ψήφου, ένας εκπρόσωπος πανελλήνιας εργοληπτικής οργάνωσης εμπειροτεχνών με τη μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα στον κλάδο που ορίζεται από την οικεία επαγγελματική οργάνωση.

Τι μέλλει γενέσθαι

Καταλήγοντας στην ερώτησή τους, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, επισημαίνοντας ότι ο εμπειροτεχνικός κλάδος αντιμετωπίζει προβλήματα επιβίωσης, τα οποία εντείνονται με τις καθημερινές αυξήσεις στα υλικά κατασκευής, ρωτούν τον αρμόδιο Υπουργό εάν προτίθεται να αναβαθμίσει τα πτυχία των εμπειροτεχνών και εργοδηγών, ώστε να μπορέσουν να διεκδικούν και πάλι δημόσια έργα, σύμφωνα με τις προτάσεις τους, αλλά και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εξέλιξη του έργου της Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Υποδομών, σε σχέση με την κατάρτιση του  Μητρώου και τις προτάσεις τους για τις κατηγορίες έργων και ειδικότερων εργασιών.

epirusblog.gr
5 of 5
Θεσπρωτία: Δυσκολεύονται πολύ οι εμπειροτέχνες και οι εργολάβοι...
epirusblog.gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 1318271846065151967
item