Γιάννενα: Στα Γιάννενα το 11ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τα Φυτοφάρμακα


Το «11ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο με θέμα τα Φυτοφάρμακα και τους συναφείς οργανικούς μικρορύπους στο  περιβάλλον» (11th European Conferenceon Pesticides and Related Organic Micropollutants in the Environment) πραγματοποιείται από 23 έως 26 Ιουνίου 2022 στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων «Κάρολος Παπούλιας» και διοργανώνεται από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνεργασία με τοΙνστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ι.Π.Α.Α.) του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου Ιωαννίνων, την ΙnternationalAssociation of Environmental Analytical Chemistry (IAEAC), την European-Mediterranean Association for Environmental Education Assessment and Protection (ENEAP), την Gruppo di Ricerca Italiano Fitofarmaci e Ambiente (GRIFA) και την Εθνική Ερευνητική Υποδομή για τον Ενδελεχή Χαρακτηρισμό των Τροφίμων (Foodomics-GR).

Στο πλαίσιο του 11ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου θα φιλοξενηθούν σημαντικοί προσκεκλημένοι ομιλητές που θα ταξιδέψουν στα Ιωάννινα προκειμένου να παρευρεθούν και να παρουσιάσουν τα θέματα που περιλαμβάνει η ατζέντα του επιστημονικού προγράμματος με σκοπό την πλήρη ενημέρωση και την ανταλλαγή απόψεων σε καίρια ζητήματα που αφορούν στα Φυτοφάρμακα και στους συναφείς οργανικούς μικρορύπους στο περιβάλλον. 

Μεταξύ των προσκεκλημένων θα παρευρεθούν οι Damia Barcelo, Director ICRA-CERCA and Prof. IDAEA-CSIC, Spain, Amadeo R. Fernandez – Alba, Prof., University of Almeria, Spain, Davide Vione, Prof., Department of Chemistry, University of Turin, Italy, Georgios Theodoridis, Prof., Department of Chemistry, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, Nikolaos Thomaidis, Prof., Department of Chemistry, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece, Dimitrios Vlastos, Assoc. Professor, Department of Biology, University of Patras, Patra, Greece. Nicholas E. Korres, Assoc. Professor, Department of Agriculture, School of Agriculture, University of Ioannina, Greece.

Το Συνέδριο επιστρέφει μετά την αναβολή του 2020 λόγω της πανδημίας COVID-19 και θα γίνει δια ζώσης με μεγάλη συμμετοχή αλλά και με διαδικτυακή κάλυψη.

Οι περιβαλλοντικοί μικρορύποι όπως φυτοφάρμακα, φαρμακευτικές ενώσεις, πλαστικοποιητές κ.α. καταλήγουν στα διαφορετικά περιβαλλοντικά υποστρώματα (έδαφος, νερό, ιζήματα, αέρας, οργανισμοί) και στα τρόφιμα μετά την εφαρμογή ή την χρήση προϊόντων σε γεωργικές, αστικές και βιομηχανικές δραστηριότητες.

Υφίστανται μια σειρά φυσικοχημικών και βιολογικών διεργασιών που καθορίζουν την τύχη και τη μεταφορά των υπολειμμάτων τους και των ενδιάμεσων προϊόντων διάσπασής τους (μεταβολίτες). 

Η μελέτη των παραπάνω διεργασιών, η παρακολούθηση των επίπεδων ρύπανσης και ο σχεδιασμός νέων τεχνολογιών για την απομάκρυνση τους αποτελούν πεδία αιχμής για την προστασία και την αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος καθώς και την διασφάλιση της υγείας του ανθρώπου.

Οι τεχνικές και μεθοδολογίες προσδιορισμού των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων και άλλων συναφών οργανικών τοξικών ενώσεων, που αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια, επιτρέπουν την ανίχνευση συνεχώς μεγαλύτερου αριθμού ενώσεων/προϊόντων μετασχηματισμού, τον προσδιορισμό τους σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα συγκεντρώσεων και την αξιολόγηση τοξικών επιδράσεων. 

Η ανάπτυξη νέων υλικών για την εκχύλιση των ενώσεων σε συνδυασμό με προηγμένες οργανολογίες όπως υγρή και αέρια χρωματογραφία σε συνδυασμό με φασματομετρία μαζών προσφέρουν νέες δυνατότητες για την μελέτη των παραπάνω διεργασιών απομάκρυνσης, αποδόμησης και μεταφοράς.

Σημαντικές είναι επίσης οι εξελίξεις στον τομέα των τεχνολογιών επεξεργασίας αποβλήτων και αποκατάστασης του περιβάλλοντος για την απομάκρυνση και καταστροφή των παραπάνω μικρορύπων. 

Νέες δυνατότητες προκύπτουν με τη χρήση προηγμένων οξειδωτικών και άλλων τεχνικών όπως η εφαρμογή καταλυτών σε συνδυασμό με ακτινοβολία UV ή ηλιακό φως. 

Ήδη έχουν αναπτυχτεί και λειτουργούν πιλοτικά συστήματα καθαρισμού του νερού ή υγρών αποβλήτων από φωτοκαταλυτικούς αντιδραστήρες για την πλήρη διάσπαση των οργανικών τοξικών ουσιών.

Όλα αυτά τα θέματα και οι πιο πρόσφατες εξελίξεις στην επιστήμη και την τεχνολογία ελέγχου και προστασίας του περιβάλλοντος στην Ευρώπη και το διεθνή χώρο θα παρουσιασθούν στις εργασίες του 11ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου, του οποίου η θεματολογία περιλαμβάνει:

Νέες αναλυτικές τεχνικέςεπίπεδα υπολειμμάτων στο περιβάλλοντα φυτά και τα ζώαασφάλεια τροφίμωνμελέτη διεργασιών αποδόμησης και μεταφοράς, μέθοδοι και μοντέλα εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγείανέες τεχνικές αποκατάστασης και προστασίας του περιβάλλοντος, αξιολόγηση τοξικότητας και περιβαλλοντικού κινδύνου, ρυθμιστικό πλαίσιο εφαρμογής φυτοφαρμάκων, στρατηγικές για την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια των τροφίμων/ζωοτροφών, φυσικά βιοενεργά συστατικά με βιοκτόνο δράση.

Η επίσημη Τελετή Έναρξης του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2022 και ώρα 09:30 π.μ

Το Eπιστημονικό Πρόγραμμα του συνεδρίου θα ξεκινήσει την ίδια ημέρα, και θα ολοκληρωθεί το μεσημέρι της Κυριακής, 26 Ιουνίου 2022 με την απονομή βραβείων σε επιλεγμένες ερευνητικές εργασίες.

Εγγραφές θα γίνονται δεκτές και κατά την διάρκεια του Συνεδρίου.

epirusblog.gr
5 of 5
Γιάννενα: Στα Γιάννενα το 11ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τα Φυτοφάρμακα
epirusblog.gr
5 of 5
Ιωάννινα 7038934896229594859
item