Ετσι θα είναι το νέο Πανεπιστήμιο: Βιομηχανικά διδακτορικά, εσωτερικό Erasmus και χωρίς φοιτητικές παρατάξεις

Το «πρόσωπο» του νέου Πανεπιστημίου παρουσίασε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, το οποίο θα έχει ουκ ολίγες διαφοροποιήσεις.

Μερικές εξ αυτών, μάλιστα, ιδιαίτερα «ηχηρές», αφού μεταξύ άλλων καταργούνται οι φοιτητικές παρατάξεις.

Η εν λόγω -δομική- αλλαγή προβλέπει, δε, ότι από εδώ και στο εξής οι φοιτητικές εκλογές θα πραγματοποιούνται πλέον με ενιαίο ψηφοδέλτιο, ενώ στο πλαίσιο των αλλαγών δημιουργείται και Συμβούλιο Φοιτητών σε κάθε Πανεπιστήμιο.

Επιπλέον, θεσπίζεται μία νέα καινοτομία, με την εσωτερική κινητικότητα φοιτητών, επί της ουσίας ένα εσωτερικό Erasmus, ενώ έρχονται τα βιομηχανικά διδακτορικά, ως «γέφυρα» μεταξύ του Πανεπιστημίου και της βιομηχανίας.

Κεραμέως: «Δυναμική προσαρμογή του ελληνικού Πανεπιστημίου στις ανάγκες της κοινωνίας, παροχή νέων δυνατοτήτων»

Η κ. Κεραμέως παρουσίασε τον νέο νόμο-πλαίσιο για τα ΑΕΙ, τονίζοντας ότι πρόκειται για νομοθέτημα που στοχεύει στη δυναμική προσαρμογή του ελληνικού Πανεπιστημίου στις ανάγκες της κοινωνίας, την παροχή νέων δυνατοτήτων στα πανεπιστήμια, στους φοιτητές, στους πανεπιστημιακούς και στους πολίτες, την προσαρμογή στις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις, την επίλυση χρόνιων ζητημάτων που ήταν αρρύθμιστα ή μερικώς ρυθμισμένα, καθώς και την κωδικοποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας για την παροχή ενός ολοκληρωμένου πλαισίου.

Ποιες είναι οι βασικές αλλαγές του νέου νόμου-πλαισίου του υπουργείου Παιδείας

Εσωτερικό Erasmus: Πρόκειται για το θεσμό της εσωτερικής κινητικότητας φοιτητών μεταξύ ομοειδών -ή μη- προγραμμάτων σπουδών ελληνικών Πανεπιστημίων για 1 ακαδημαϊκό εξάμηνο και εισάγεται ως «Ελληνικό Erasmus» (π.χ. ένας φοιτητής της Νομικής να μπορεί να παρακολουθήσει ένα εξάμηνο στην Πληροφορική).

Στόχος είναι οι φοιτητές να γνωρίσουν και άλλα γνωστικά αντικείμενα, εφόσον το επιθυμούν, διευρύνοντας τους ορίζοντές τους. Προβλέπεται καθορισμός ενός ανώτατου ορίου μετακινούμενων ανά πρόγραμμα σπουδών και ανά εξάμηνο.

Συμβούλιο Διοίκησης: Με τον νέο νόμο-πλαίσιο εισάγεται ένας νέος τρόπος διακυβέρνησης των ελληνικών Πανεπιστημίων, με στόχο την ενίσχυση της συλλογικότητας, της λογοδοσίας, της εξωστρέφειας και της αποτελεσματικότητας στον τρόπο λήψης αποφάσεων των ΑΕΙ. 

Θεσμοθετείται, λοιπόν, το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου.


Βιομηχανικά διδακτορικά: Το ισχύον πλαίσιο δεν ενθαρρύνει δυνατότητες συνεργασίας φορέων της βιομηχανίας με τα Πανεπιστήμια. 

Πλέον, θεσμοθετείται η δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικών διατριβών, που αποτελούν «γέφυρα» μεταξύ του Πανεπιστημίου και της βιομηχανίας, της έρευνας και της παραγωγικής διαδικασίας. Εκπονούνται στο πλαίσιο τριμερούς σύμβασης ανάμεσα σε (α) υποψήφιους διδάκτορες, (β) Πανεπιστήμια και (γ) επιχειρήσεις.


Brain gain: Ο νέος νόμος-πλαίσιο ευνοεί το brain gain, δηλαδή την αξιοποίηση ή/και επιστροφή επιστημόνων στην ελληνική αγορά εργασίας μεταξύ άλλων, με την εισαγωγή νέων μορφών απασχόλησης για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ, όπως εισαγωγή του θεσμού των ερευνητών επί θητεία, των συνεργαζόμενων καθηγητών (Joint Chairs), των εντεταλμένων διδασκόντων, των Επισκεπτών Καθηγητών και Ερευνητών, πιο αξιοκρατικό πλαίσιο για επιλογή/ανέλιξη μελών ΔΕΠ, την προσαρμογή του ΔΟΑΤΑΠ στο διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον και την απλοποίηση των διαδικασιών αναγνώρισης πτυχίων της αλλοδαπής, που οδηγούν σε περαιτέρω προσέλκυση ερευνητών και επιστημόνων.epirusblog.gr
5 of 5
Ετσι θα είναι το νέο Πανεπιστήμιο: Βιομηχανικά διδακτορικά, εσωτερικό Erasmus και χωρίς φοιτητικές παρατάξεις
epirusblog.gr
5 of 5
κοινωνία 4274542204049555516
item