Η Ελλάδα «κέρδισε» το κέντρο λογισµικού της Deutsche Telekom - Οι µεγαλύτερες τεχνολογικές επενδύσεις στη χώρα µας

Από τη Ρωσία στη Θεσσαλονίκη θα εγκατασταθεί το νέο software center της ευρωπαϊκής εταιρείας - Οι καθοριστικές κινήσεις του Μιχάλη Τσαµάζ και οι 300 νέες θέσεις εργασίας Ελλήνων προγραµµατιστών

Ο κύβος ερρίφθη από την Deutsche Telekom


Είναι αποτέλεσµα της µετεγκατάστασης του κέντρου λογισµικού που λειτουργούσε στην 
Αγία Πετρούπολη και έκλεισε άρον-άρον τον περασµένο Μάρτιο, στο πλαίσιο των κυρώσεων της εταιρείας στη Ρωσία αµέσως µετά την εισβολή στην Ουκρανία 

Η µεγαλύτερη ευρωπαϊκή εταιρεία τηλεπικοινωνιών προχωρά στη δηµιουργία ενός νέου και µεγάλου κέντρου λογισµικού, που αλλάζει τη χώρα, αλλά και τη συµπρωτεύουσα.

Ειδικότερα, µε στόχο τη στήριξη των δραστηριοτήτων της σε όλο τον πλανήτη, η Deutsche Telekom θα δηµιουργήσει ένα νέο κέντρο, που εκτιµάται ότι θα απασχολήσει πάνω από 600 προγραµµατιστές στη Θεσσαλονίκη

Οι τελικές ανακοινώσεις αναµένονται τον επόµενο µήνα και αφού διευθετηθεί το θέµα της µετακίνησης περίπου 300 Ρώσων προγραµµατιστών και µηχανικών πληροφορικής στη χώρα µας, µαζί µε τις οικογένειές τους, ενώ πάνω από 300 Ελληνες εργαζόµενοι εκτιµάται ότι θα προσληφθούν στη νέα εταιρεία.

Το εν λόγω κέντρο λογισµικού µπορεί να είναι καινούργιο για τη χώρα µας, αλλά όχι για τον όµιλο της Deutsche Telekom. 

Το κέντρο λογισµικού της Αγίας Πετρούπολης έκλεισε στις 24 Μαρτίου 2022 και οι δραστηριότητές του, µαζί µε µέρος του προσωπικού του, µεταφέρθηκαν προσωρινά στην Αττάλεια της Τουρκίας

Αυτό συνέβη επειδή εκεί µπορούσε να µεταφερθεί εύκολα, χωρίς πολλές ταξιδιωτικές διατυπώσεις, το ανθρώπινο δυναµικό. 

Τώρα, στόχος είναι η µετεγκατάστασή του στην Ελλάδα, και δη στη Θεσσαλονίκη, σε εγκαταστάσεις που τώρα εξασφαλίζει ο ΟΤΕ.

60.000 έως 100.000 ευρώ η ετήσια αµοιβή του προσωπικού σε αυτά τα κέντρα, γεγονός που δίνει ώθηση στην τοπική οικονοµία και στο ΑΕΠ


Ο τελευταίος και ο επικεφαλής του οµίλου, Μιχάλης Τσαµάζδιαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στη µετακίνηση αυτή. Σηµειώνεται ότι αρχικά η Deutsche Telekom εξέταζε το ενδεχόµενο µετεγκατάστασης του κέντρου λογισµικού, µαζί µε την Ελλάδα, τόσο στη Σλοβενία όσο και στην Κροατία. Ωστόσο, οι προθέσεις αυτές γρήγοραµεταβλήθηκαν χάρη στην πίεση που ασκήθηκε στη Βόννη, αλλά και στις διευκολύνσεις τις οποίες υποσχέθηκε και παρέχει ακόµη η ελληνική κυβέρνηση για τη µετεγκατάσταση αυτή.

Σηµειώνεται ότι το κέντρο λογισµικού που έκλεισε στην Αγία Πετρούπολη είναι γιγαντιαίο για τα ελληνικά δεδοµένα, καθώς απασχολούσε περίπου 600 προγραµµατιστές. Από αυτούς, οι µισοί περίπου θα µετεγκατασταθούν στη χώρα µας. Οι περισσότεροι δε εξ αυτών είναι ρωσικής υπηκοότητας και τώρα εργάζονται στην Αττάλεια της Τουρκίας. Στο σύνολό τους ωστόσο θα µεταφερθούν στη Θεσσαλονίκη. Οι υπόλοιπες 300 θέσεις εργασίας θα καλυφθούν από Ελληνες. Το θέµα χειρίζονται µε διαδικασίες fast track η κυβέρνηση και το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, δεδοµένου ότι σήµερα είναι πολύ δύσκολη η µετακίνηση Ρώσων υπηκόων εντός της Ε.Ε.

Στο θέµα των κυρώσεων της Ρωσίας, η Deutsche Telekom πήρε πολύ γρήγορα αποφάσεις. Η εταιρεία όχι µόνον έκλεισε τη µοναδική δραστηριότητα που διέθετε στη Ρωσία, αλλά και στήριξε ιδιαίτερα τους Ουκρανούς πρόσφυγες που φτάνουν στις διάφορες χώρες της Ευρώπης (ΠολωνίαΤσεχίαΡουµανία κ.α.). Το κέντρο λογισµικού της Αγ. Πετρούπολης υποστήριζε τις δραστηριότητες του Οµίλου Deutsche Telekom εκτός Ρωσίας. H ίδια η εταιρεία δεν έχει πελάτες στη ρωσική αγορά, όπως επίσης δεν είχε στη χώρα αυτή ιδιόκτητο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. Προφανώς η γερµανική εταιρεία είχε καταφύγει στη Ρωσία µε στόχο την άντληση ανθρώπινου δυναµικού για τις ανάγκες υποστήριξης των πελατών και των δικτύων της στις αγορές της Ευρώπης και των ΗΠΑ, όπου και εστιάζεται.Infographics: ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κατάφερε το Brain Regain

Το νέο κέντρο λογισµικού που θα δηµιουργήσει η εταιρεία στη Θεσσαλονίκη θα ενισχύσει τον ρόλο της συµπρωτεύουσας ως τεχνολογικού hub. Ήδη στην πόλη αυτή λειτουργούν το κέντρο ψηφιακής καινοτοµίας της Pfizer, το Deloitte Alexander Competence Center, το Διεθνές Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηµατισµού της Cisco κ.ά

Η συµπρωτεύουσα όχι µόνον έχει ελκύσει το ενδιαφέρονόσων ζουν και εργάζονται στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά εκτιµάται ότι έχει αναστρέψει το ρεύµα του brain drain και έχει καταφέρει το brain regain.

Εκτός από Ελληνες του εξωτερικού, έρχονται πλέον και εγκαθίστανται στη χώρα µας και ξένοι υπήκοοι, οι οποίοι εργάζονται για µεγάλες (πολυεθνικές) εταιρείες που υλοποιούν έργα εκτός Ελλάδας. 

Εκτός από τους 300 Ρώσους που θα φέρει η Deutsche Telekom στη Θεσσαλονίκη, υπάρχει ένας σηµαντικός αριθµός εργαζοµένων από τρίτες χώρες στην Pfizer, την Deloitte και την Cisco. 

Πρόκειται για Βούλγαρους, Ρουµάνους, αλλά και από ανεπτυγµένες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, που προτιµούν να εργαστούν στη χώρα µας.

Ενίσχυση του ρόλου της συµπρωτεύουσας ως τεχνολογικού hub - Ηδη λειτουργούν το κέντρο ψηφιακής καινοτοµίας της Pfizer, το Deloitte Alexander Competence Center κ.ά.


Η ολοκλήρωση της επένδυσης της Deutsche Telekom στη Θεσσαλονίκη θα επιφέρει µεγάλες πιέσεις για αναβαθµισµένο ανθρώπινο δυναµικό και ταυτόχρονα θα ωθήσει προς τα επάνω µισθούς και απολαβές. 

Σηµειώνεται ότι τα κέντρα αυτά απασχολούν προσωπικό που αµείβεται συνήθως µε 60.000 έως 100.000 ευρώ ετησίως, δίνοντας ώθηση στην τοπική οικονοµία και στο ΑΕΠ. 

Το πιο σηµαντικό είναι η τεχνογνωσία που µεταφέρουν οι δραστηριότητες και οι άνθρωποι των πολυεθνικών εταιρειών, δηµιουργώντας µια άυλη προστιθέµενη αξία στην οικονοµία της χώρας, την οποία χρειάζεται προκειµένου να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική. 

Για τη χώρα, η νέα επένδυση της Deutsche Telekom αποτελεί άλλη µία νέα ψήφο εµπιστοσύνης.

Ταυτόχρονα, συνιστά µεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης και του υπουργείου Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης. 

Από την πλευρά της κυβέρνησης, τον βασικό ρόλο είχε ο υπουργός Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησηςΚυριάκος Πιερρακάκης, και από την πλευρά της Deutsche Telekom o πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος του ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαµάζ. 

Δημοσιεύτηκε στο moneypro των ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ στις 21/5

epirusblog.gr
5 of 5
Η Ελλάδα «κέρδισε» το κέντρο λογισµικού της Deutsche Telekom - Οι µεγαλύτερες τεχνολογικές επενδύσεις στη χώρα µας
epirusblog.gr
5 of 5
πολιτική 8940397914495962863
item