Θεσπρωτία: Λανθασμένη τοποθέτηση υπαίθριων οργάνων γυμναστικής στο Δήμο Φιλιατών

Ερωτηµατικό προκαλεί η τοποθέτηση των υπαίθριων οργάνων γυμναστικής στην είσοδο της Πόλης των Φιλιατών. 

Άλλωστε τα άτοµα που αθλούνται καθημερινά στον συγκεκριμένο χώρο είναι ελάχιστα λόγω της απόστασης από το κέντρο της πόλης. 

Η τοποθέτηση υπαίθριων οργάνων γυμναστικής πρέπει να δίνει την δυνατότητα σε όλους τους κατοίκους µιας γειτονιάς, καθώς και των επισκεπτών αυτής, να αθληθούν σε εξωτερικό χώρο οποιαδήποτε ώρα της ηµέρας, όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν. 

Τούτο ως έργο, πρέπει να συμβάλει στην οµαλή λειτουργία της πόλης, ενώ ταυτόχρονα αυτό πρέπει να αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων του Δήµου µας.
 
Ο Δήµος Φιλιατών επέλεξε να γίνει η τοποθέτηση αυτών των οργάνων εκτός πόλης (ειδικότερα στην είσοδο της Πόλης). 

Παρατηρούμαι δε, ότι το ένα όργανο γυμναστικής βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το άλλο, δηλαδή κάθε λίγα μέτρα και ένα όργανο και μάλιστα δίπλα στο Δηµόσιο δρόµο. 

Ως συνέπεια αυτού του λάθους κατά την κρίση του αρθρογράφου είναι ότι, οι αθλούμενοι δεν δύναται να γνωρίζουν ότι κινδυνεύει η σωµατική τους ακεραιότητα από τα οχήματα που διασχίζουν τον δρόµο.

∆εν χρειάζεται δε να είσαι ειδικός για να καταλάβεις ότι, υπάρχει λάθος χωροθέτηση εκτός δηµοσίου κτήµατος και εκτός περίφραξης. 

Η λάθος χωροθέτηση δύναται να συμβάλει στην κακή λειτουργία µιας µη έξυπνης πόλης και πόσο µάλλον όταν αυτές να προκαλούν σύγχυση στους χρήστες, επισκέπτες, δηµότες και φυσικά να αποπροσανατολίζουν τους οδηγούς και τους αθλητές χρήστες των οργανων γυμναστικής. 

Τα εν λόγω όργανα γυμναστικής έπρεπε να έχουν τοποθετηθεί σε Δηµόσιο κτήµα ήτοι δηµοτικό ακίνητο µε περίφραξη, µετά από θεωρημένη µελέτη και την σχετική έγκριση από τις αρµόδιες υπηρεσίες και επιτροπές του ∆ήµου.

ΠΑΝΟΣ ΝΤΑΤΣΗΣ
epirusblog.gr
5 of 5
Θεσπρωτία: Λανθασμένη τοποθέτηση υπαίθριων οργάνων γυμναστικής στο Δήμο Φιλιατών
epirusblog.gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 8144793746755580184
item