Γιάννενα: Πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - ΣΕΒ με πολλαπλά οφέλη για τους νέους και τις νέες της Ηπείρου

Πρωτοβουλία με πολλαπλά οφέλη για τους νέους και τις νέες της Ηπείρου, τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, τους ερευνητές και τις ερευνήτριες που φιλοξενούνται στην τοπική κοινότητα, αλλά και για τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας, επισημοποίησαν οι διοικήσεις του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΠΙ) και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), χθες, Δευτέρα 23 Μαΐου 2022, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων. 

Η συμφωνία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων δράσεις για τη διευκόλυνση της συνεργασίας ανάμεσα στην επιχειρηματική και ακαδημαϊκή κοινότητα στην εκπόνηση εφαρμοσμένης έρευνας και την παραγωγή καινοτομίας, τη διασύνδεση των φοιτητών και αποφοίτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με την αγορά εργασίας, αλλά και την υποστήριξη της διαδικασίας ψηφιακής και πράσινης μετάβασης στην ευρύτερη Περιφέρεια. 

Η συμφωνία εμπεδώνει την κοινή βούληση για πιο ουσιαστική διασύνδεση και συνεργασία πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων – όπως, άλλωστε, συνέβη και με την πρόσφατη συμφωνία συνεργασίας του οργανισμού με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), το ΕΜΠ, το ΕΚ Δημόκριτος, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ), τα βιομηχανικά διδακτορικά στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, την προσφορά ευκαιριών πρακτικής άσκησης σε μέλη του Συνδέσμου, αλλά και την ακαδημία AIMinds σε συνεργασία με την SAS σε ΑΕΙ της χώρας.

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία συνεργασίας ΠΙ-ΣΕΒ

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων είναι ένα από τα σημαντικότερα ΑΕΙ της χώρας, με κορυφαίες επιστημονικές επιδόσεις, και πόλος έλξης για ευκαιρίες ανάπτυξης έρευνας και καινοτομίας.

Η συμφωνία συνεργασίας περιλαμβάνει τα εξής πεδία:

  1. Περισσότερη Καινοτομία, μέσα από σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων καινοτομίας, και την ουσιαστική ενίσχυση των δομών καινοτομίας του Πανεπιστημίου, ώστε να αναπτυχθούν περισσότερες συνεργασίες μεταξύ των εργαστηρίων, επιχειρήσεων και βιομηχανίας.
  2. Μεταπτυχιακά, Διδακτορικά και Έρευνα στη Βιομηχανία, με γνώμονα τη συνεργασία του Πανεπιστημίου και μίας ή περισσότερων επιχειρήσεων για την εκπόνηση εφαρμοσμένης, εξειδικευμένης έρευνας διαφόρων επιπέδων σε θέματα βιομηχανικού, ψηφιακού και επιχειρηματικού προσανατολισμού.
  3. Διασύνδεση των φοιτητών και των αποφοίτων με την αγορά εργασίας, με επίκεντρο την ενίσχυση της πρακτικής άσκησης στα προγράμματα σπουδών των Σχολών/Τμημάτων του Πανεπιστημίου και την αναβάθμισή της, ώστε οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να αποκτούν σύγχρονες δεξιότητες και ικανότητες, εργασιακή εμπειρία και γνώση των επαγγελματικών επιλογών τους.
  4. Προώθηση της Δια Βίου Μάθησης και της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτιση, σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Πανεπιστημίου για θέματα Δια Βίου Μάθησης και Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) αποφοίτων του Πανεπιστημίου, ανέργων και εργαζομένων (επανακατάρτιση και αναβάθμιση δεξιοτήτων) σε πεδία τεχνολογικής / τεχνικής κατεύθυνσης, ψηφιακού μετασχηματισμού και πράσινης μετάβασης. Η συνεργασία αφορά στη διάγνωση και την πρόγνωση των αναγκών της αγοράς εργασίας, την ανάπτυξη κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων κλπ.

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας συνεργασίας, ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ, κ. Ευθύμιος Ο. Βιδάλης δήλωσε: «Με την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του ΣΕΒ, σφραγίζουμε έναν διάλογο που ξεκινήσαμε εδώ και μερικούς μήνες για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των επιχειρήσεων και της ακαδημαϊκής κοινότητας της Ηπείρου, με γνώμονα τις ωφέλειες για τους νέους της περιοχής, και για τη στήριξη της παραγωγικής δυναμικής της Περιφέρειας. 

Πανεπιστήμιο και επιχειρήσεις θα δουλέψουμε μαζί για την ανταλλαγή γνώσης, την προώθηση της καινοτομίας, την ανάπτυξη σύγχρονων δεξιοτήτων, και την καλύτερη διασύνδεση των φοιτητών και των νέων της τοπικής κοινωνίας με την παραγωγή. Κοινός μας στόχος είναι να μετατρέψουμε τις προκλήσεις της νέας πράσινης και ψηφιακής εποχής σε ευκαιρίες ανάπτυξης και ευημερίας για τον τόπο, και πρωτίστως για τους νέους». 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθηγητής κ. Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, μεταξύ άλλων, επισήμανε: «Η συμφωνία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με το ΣΕΒ ανοίγει προοπτικές προώθησης της εφαρμοσμένης έρευνας και της ανάπτυξης καινοτομιών που βασίζονται στη βασική έρευνα προς όφελος των φοιτητών και των νέων ερευνητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθώς και της οικονομίας της Ηπείρου».

Ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας Καθηγητής κ. Μηνάς Πασχόπουλος ανέφερε: «Η σημερινή υπογραφή συνεργασίας αντικατοπτρίζει το διμερές ενδιαφέρον για ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και των επιχειρήσεων-μελών του ΣΕΒ και την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών σε κλάδους αμοιβαίου ενδιαφέροντος δίνοντας έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία, την εξωστρέφεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη προς όφελος των φοιτητών και αποφοίτων του Πανεπιστημίου, αλλά και της αναπτυξιακής δυναμικής της Ηπείρου». 

Παρόντες στην υπογραφή ήταν, επίσης, από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, οι κ.κ. Καθηγητής Γεώργιος Φλούδας, Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών, Καθηγητής Βασίλειος Δημακόπουλος, Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής, Καθηγητής Παναγιώτης Κόκκας, Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής, Καθηγήτρια Μαρία Λουλούδη, Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας, Καθηγητής Απόστολος Αυγερόπουλος, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Καθηγητής Νικόλαος Μυλωνίδης, Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Νικόλαος Ζαφειρόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Γεώργιος Γκωλέτσης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, και από τον ΣΕΒ, οι κ.κ. Δρ Γιώργος Ξηρογιάννης, Αναπλ. Γενικός Διευθυντής, Γιάννος Μητσός, συντονιστής της πρωτοβουλίας διασύνδεσης ΣΕΒ – Πανεπιστημίων, και Δρ Μαρία Μποζούδη, Senior Advisor.

epirusblog.gr
5 of 5
Γιάννενα: Πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - ΣΕΒ με πολλαπλά οφέλη για τους νέους και τις νέες της Ηπείρου
epirusblog.gr
5 of 5
Ιωάννινα 1514597167560385614
item