Πρέβεζα: Συνεργασία μεταξύ Επιμελητηρίου Πρέβεζας και Ερευνητικού Εργαστηρίου Λογιστικής & Ελεγκτικής

Στην ενίσχυση της διασύνδεσης της επιχειρηματικότητας με τη Πανεπιστημιακή Κοινότητα στοχεύει η ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ του Επιμελητηρίου Πρέβεζας και του Ερευνητικού Εργαστηρίου «Λογιστικών-Φορολογικών-Ελεγκτικών & Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών» του τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η συνεργασία αφορά επιστημονικά, ακαδημαϊκά και επαγγελματικά αντικείμενα που άπτονται των κοινών στόχων, σκοπών και δράσεων τους, όπως η από κοινού υλοποίηση ερευνών, αναπτυξιακών προγραμμάτων, σεμιναρίων ανταλλαγή τεχνογνωσίας κλπ.

Οι επιμέρους τομείς και δράσεις της συνεργασίας πρόκειται να εξειδικευτούν σε σχετικό μνημόνιο συνεργασίας που θα υπογραφεί.

epirusblog.gr
5 of 5
Πρέβεζα: Συνεργασία μεταξύ Επιμελητηρίου Πρέβεζας και Ερευνητικού Εργαστηρίου Λογιστικής & Ελεγκτικής
epirusblog.gr
5 of 5
Πρεβεζα 8998320731281508676
item