Άρτα: Εκτός ΔΟΥ Άρτας ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΙ, ΚΑΜΠΗ, ΑΜΜΟΤΟΠΟΣ Κ.Α.

​Σε ερώτηση που κατέθεσε η Όλγα Γεροβασίλη, βουλευτής Άρτας και Γραμματέας της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, καλεί τον Υπουργό Οικονομικών να απαντήσει αν προτίθεται να επανεξετάσει και να αναστείλει την εφαρμογή της απόφασης χωρικού ανακαθορισμού της ΔΟΥ Άρτας, μέχρι την επανεξέτασή της, ώστε να αποφευχθούν τα μεγάλα προβλήματα που αυτή δημιουργεί, ιδίως αφήνοντας εκτός ΔΟΥ Άρτας σημαντικό τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, όπως οι Μελισσουργοί, η Καμπή, ο Αμμότοπος, τα Αμπέλια Αμμοτόπου κ.α...
Σύμφωνα με το από 28.04.2022 Δελτίο Τύπου της ΑΑΔΕ για τον «Ανακαθορισμό της χωρικής αρμοδιότητας των ΔΟΥ» ανακαθορίζεται η κατά τόπον αρμοδιότητα μιας σειράς Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με σκοπό «τη διαρκή αναβάθμιση της λειτουργίας της Φορολογικής Διοίκησης, για την ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων» και «ώστε η περιοχή κάθε Ταχυδρομικού Κωδικού να ανήκει εξ ολοκλήρου σε συγκεκριμένη ΔΟΥ και να μη μοιράζεται σε 2 ή περισσότερες».

Με την εν λόγω απόφαση ανακαθορίζεται η αρμοδιότητα της ΔΟΥ Άρτας και των ΔΟΥ Ιωαννίνων και Πρεβέζης αλλά αντί να λύνονται υπάρχοντα προβλήματα, δημιουργούνται νέα!

Όπως επισημαίνει και η Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Άρτας-Φιλιππιάδας Ε.Φ.Ε.Ε.Α.Φ με το από 30.04.2022 Δελτίο Τύπου τους: «μια μεγάλη περιοχή του Νομού Άρτας που περιλαμβάνει αρκετά χωριά όπως ενδεικτικά η Καμπή, ο Αμμότοπος και τα Αμπέλια Αμμοτόπου έχει ως ταχυδρομικό κώδικα τον 48200 που είναι αυτός της Φιλιππιάδας Πρεβέζης. Τα χωριά αυτά βρίσκονται σε ακτίνα έως 10 χιλιόμετρα από το κτίριο της ΔΟΥ Άρτας. 
Με την απόφαση σας αυτή όμως στέλνετε τους φορολογούμενους και τις επιχειρήσεις της περιοχής αυτής στη Δ Ο Υ Πρέβεζας σε απόσταση 60 χιλιομέτρων. Επίσης ένα άλλο σημαντικό ζήτημα αφορά το ορεινό χωριό του νομού μας Μελισσουργοί που λόγω Τ.Κ. 44001 μεταφέρεται στη ΔΟΥ Ιωαννίνων. […]

Σας διαβεβαιώνουμε ότι με τα προβλήματα που θα δημιουργήσει η παραπάνω απόφαση σε καμία περίπτωση δε θα εκπληρώνει τον σκοπό για τον οποίο αποφασίσατε την εφαρμογή της, που είναι η διαρκής αναβάθμιση της λειτουργίας της Φορολογικής Διοίκησης για την ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων (όπως αναφέρετε στο Δελτίο Τύπου) αλλά τουναντίον θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και ταλαιπωρία.
»

Περαιτέρω προβλέπεται ότι η απόφαση θα εφαρμοστεί άμεσα δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα για τους κατοίκους των ανωτέρω περιοχών, αφού ρητά προβλέπεται ότι:

«ο ανακαθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας των ανωτέρω ΔΟΥ ισχύει:

α) από την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022 για τους φορολογούμενους φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που θα αποκτήσουν ΑΦΜ και για όσους θα προβούν σε έναρξη εργασιών, ενώ

β) η μεταγραφή των φορολογουμένων, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις, στη νέα ΔΟΥ, στην οποία αυτοί θα υπάγονται, θα πραγματοποιηθεί κεντρικά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, από 16 έως 19 Σεπτεμβρίου 2022.
»

Συνεπώς και όπως επισημαίνει η Ε.Φ.Ε.Ε.Α.Φ με το ανωτέρω Δελτίο Τύπου είναι αναγκαίο να υπάρξει αναστολή της παραπάνω απόφασης.
epirusblog.gr
5 of 5
Άρτα: Εκτός ΔΟΥ Άρτας ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΙ, ΚΑΜΠΗ, ΑΜΜΟΤΟΠΟΣ Κ.Α.
epirusblog.gr
5 of 5
Αρτα 615248853917192239
item