ΟΟΣΑ: 2η διεθνώς η Ελλάδα στις φοροελαφρύνσεις των μισθών

Την 2η μεγαλύτερη μείωση στην Ευρώπη και 3η στον κόσμο, είχαν στα φορολογικά βάρη οι μισθωτοί στην Ελλάδα.

Παύουν έτσι πλέον να είναι οι Έλληνες εργαζόμενοι με δύο παιδιά τα μεγαλύτερα φορολογικά υποζύγια στην Ευρώπη, όπως μέχρι πριν λίγα χρόνια.

Σύμφωνα με την μελέτη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης – ΟΟΣΑ για τα φορολογικά βάρη στους μισθούς (tax wages 2022):

·        εργαζόμενοι άγαμοι χωρίς παιδιά είδαν διεθνώς ελάφρυνση 0,06% το 2021. Στην Ελλάδα όμως είχαν ελάφρυνση 2,23% που ήταν και η 2η μεγαλύτερη στα κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ μετά την Τσεχία (-4,12%).

·        ζευγάρια με δύο παιδιά είδαν διεθνώς ελάφρυνση κατά 0,36%, από το 2020 προς το 2021. Την μεγαλύτερη στον κόσμο είχαν στη Χιλή (-15,28%), στην Τσεχία (-4,8%) και αμέσως μετά στην Ελλάδα,με ελάφρυνση 2,2%.

Όπως προκύπτει από την έκθεση του ΟΟΣΑ (taxing wages 2022), τα τελευταία χρόνια έχει βελτιωθεί σημαντικά το καθαρό ποσό που λαμβάνουν οι οικογένειες με παιδιά στην Ελλάδα, αφού εφορία και ασφαλιστικά ταμεία αφαιρούσαν από τον μισθό ενός μέσου εργαζομένου:

·        40,8% το 2017

·        38,9% το 2020

·        36,7% το 2021.

Και πάλι πάντως η Ελλάδα είναι πάνω από τον μέσο όρο διεθνώς (34,6%).

Το 2021, η Ελλάδα είχε τη 19η υψηλότερη φορολογική σφήνα μεταξύ των 38 χωρών μελών του ΟΟΣΑ, σε σύγκριση με την 17η το 2020. Υποχώρησε δηλαδή κατά δύο θέσεις.

Η Ελλάδα είχε την 9η υψηλότερη φορολογική σφήνα στον ΟΟΣΑ για μέσο έγγαμο εργαζόμενο με δύο παιδιά με 33,2% το 2021, όταν στον ΟΟΣΑ είναι 24,6%.  

Πάντως και σε αυτή την κατηγορία η Ελλάδα κέρδισε δύο θέσεις καθώς το 2020 κατείχε την 7η υψηλότερη θέση το 2020. 

Όπως τονίζεται στην έκθεση τα επιδόματα που σχετίζονται με τα παιδιά και οι φορολογικές διατάξεις τείνουν να μειώνουν τη φορολογική σφήνα για τους εργαζομένους με παιδιά σε σύγκριση με τον μέσο απλό εργαζόμενο. 

Στην Ελλάδα το 2021, η μείωση αυτή (3,5 ποσοστιαίες μονάδες) ήταν μικρότερη από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ (10 ποσοστιαίες μονάδες).

Μεταξύ 2009 και 2021, η φορολογική επιβάρυνση («σφήνα») για τον μέσο εργαζόμενο μειώθηκε κατά 4,5 ποσοστιαίες μονάδες στην Ελλάδα.  

Την ίδια περίοδο, η φορολογική σφήνα για τον μέσο απλό εργαζόμενο σε ολόκληρο τον ΟΟΣΑ αυξήθηκε αργά σε 35,3% το 2013 και το 2014 πριν μειωθεί στο 34,6% το 2021.

Στην Ελλάδα, ο μέσος απλός εργαζόμενος είχε καθαρό μέσο φορολογικό συντελεστή 22,4% το 2021, σε σύγκριση με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ που ήταν 24,6%

Με άλλα λόγια, στην Ελλάδα ο μισθός ενός μέσου εργαζομένου, μετά από φόρους και παροχές, ήταν 77,6% του ακαθάριστου μισθού του, σε σύγκριση με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ που ήταν 75,4%. 

Μαζί με τις παροχές που σχετίζονται με τα παιδιά και τις φορολογικές διατάξεις, ο καθαρός μέσος φορολογικός συντελεστής των εργαζομένων για έναν μέσο έγγαμο εργαζόμενο με δύο παιδιά στην Ελλάδα ήταν 18,1% το 2021, που είναι ο 13ος υψηλότερος στον ΟΟΣΑ, όταν ο μέσος όρος διαμορφώνεται στο 13,1%.

Αυτό σημαίνει ότι ένας μέσος έγγαμος εργαζόμενος με δύο παιδιά στην Ελλάδα είχε μισθό, μετά από φόρους και οικογενειακές παροχές, 81,9% του ακαθάριστου μισθού του, σε σύγκριση με το 86,9% του μέσου όρου του ΟΟΣΑ.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την έκθεση πατώντας εδώ

epirusblog.gr
5 of 5
ΟΟΣΑ: 2η διεθνώς η Ελλάδα στις φοροελαφρύνσεις των μισθών
epirusblog.gr
5 of 5
πολιτική 6146422650448290196
item