Κομισιόν: «Πράσινο φως» για έξοδο από την ενισχυμένη εποπτεία στις 20 Αυγούστου

Θετική είναι έκθεση των θεσμών για την 14η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας ανοίγοντας το δρόμο για το τερματισμό του καθεστώτος της ενισχυμένης εποπτείας έως τις 20 Αυγούστου και για την εκταμίευση 748 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο.

Παράλληλα η έκθεση ανάβει το «πράσινο φως» στην πρόθεση της κυβέρνησης να μονιμοποιήσει τις μειώσεις στις ασφαλιστικές εισφορές και την εισφορά αλληλεγγύης.

Στην έκθεση για το ευρωπαϊκό εξάμηνο η Κομισιόν προτείνει την επέκταση της ρήτρα διαφυγής από τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας για όλα τα κράτη μέλη ωστόσο βάζει αστερίσκους για χώρες με υψηλό δημόσιο χρέος όπως η Ελλάδα επισημαίνοντας την ανάγκη περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής για την σταδιακή μείωση του χρέους.

Στην έκθεση για την αξιολόγηση αναφέρεται ότι η Ελλάδα έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να επιτύχει τις συμφωνημένες δεσμεύσεις, παρά τις δύσκολες συνθήκες που προκλήθηκαν από τις οικονομικές επιπτώσεις των νέων κυμάτων της πανδημίας καθώς και της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Οι αρχές έχουν ολοκληρώσει μια σειρά από συγκεκριμένες δεσμεύσεις στους τομείς της δημόσιας οικονομικής διαχείρισης, της φορολογίας ακινήτων, των επιδομάτων αναπηρίας, των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και της δικαιοσύνης και συμφώνησαν για την επέκταση της εντολής του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, επισημαίνει η Κομισιόν.

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ χαιρετίζουν τη στενή και εποικοδομητική δέσμευση σε όλους τους τομείς και ενθαρρύνουν τις αρχές να διατηρήσουν τη δυναμική και, όπου χρειάζεται, να ενισχύσουν τις προσπάθειες, ιδίως όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα των πολιτικών του χρηματοπιστωτικού τομέα, της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, του κτηματολογίου, κωδικοποίηση της εργατικής νομοθεσίας και επίτευξη των συμφωνηθέντων στόχων για την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η έκθεση θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως βάση για να αποφασίσει το Eurogroup για την απελευθέρωση της επόμενης δέσμης μέτρων για το χρέος, επισημαίνεται.

Η επιτυχής υλοποίηση του μεγαλύτερου μέρους των δεσμεύσεων πολιτικής και η αποτελεσματική εφαρμογή μεταρρυθμίσεων βελτίωσαν την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας και ενίσχυσαν τη χρηματοπιστωτική της σταθερότητα.

Αυτό έχει μειώσει σημαντικά τους κινδύνους δυσμενών δευτερογενών επιπτώσεων σε άλλα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, αντιμετωπίζοντας έτσι αποτελεσματικά την προϋπόθεση στην οποία βασίζεται η εφαρμογή ενισχυμένης εποπτείας. 

Οι αρχές παραμένουν προσηλωμένες στην εφαρμογή της μεταρρύθμισης και στην ολοκλήρωση των εκκρεμών στοιχείων. Βάσει αυτών των εκτιμήσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίσως δεν παρατείνει την ενισχυμένη επιτήρηση μετά τη λήξη της στις 20 Αυγούστου 2022.

Για τους δημοσιονομικούς κανόνες η Κομισιόν προτείνει την συνέχιση της ευελιξίας για το 2023 με παράταση της ρήτρας διαφυγής αλλά σημειώνει ότι τα κράτη-μέλη με υψηλό χρέος θα πρέπει να διασφαλίσουν μια συνετή δημοσιονομική πολιτική το 2023 με συγκράτηση της αύξησης των εθνικών τρεχουσών δαπανών κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη, προσωρινή και στοχευμένη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών και των επιχειρήσεων στην ενεργειακή κρίση.

Σύμφωνα με τη Κομισιόν οι χώρες με χρέος πάνω από 60% του ΑΕΠ τους θα πρέπει να ακολουθήσουν μια δημοσιονομική πολιτική με στόχο την επίτευξη σταδιακής μείωσης του χρέους και δημοσιονομικής βιωσιμότητας μεσοπρόθεσμα, μέσω σταδιακής μείωσης των ελλειμμάτων τους και της ενίσχυσης των επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων.

epirusblog.gr
5 of 5
Κομισιόν: «Πράσινο φως» για έξοδο από την ενισχυμένη εποπτεία στις 20 Αυγούστου
epirusblog.gr
5 of 5
πολιτική 1314544193954610920
item