Ήγουμενίτσα: 1.000.000€ για την ενεργειακή αναβάθμιση του 1ου Γυμνασίου & 1ου Λυκείου Ηγουμενίτσας

Στην έγκριση του σχεδίου σύμβασης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος 1ου Γυμνασίου-1ου Λυκείου Ηγουμενίτσας» Δήμου Ηγουμενίτσας προχώρησε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.082.482,53 ευρώ και αφορά σε παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο κτιριακό συγκρότημα, επιφάνειας 3.241,67 μ2. 

Ειδικότερα, προβλέπονται οι παρεμβάσεις:

Προσθήκη περιμετρικού κελύφους για τη θερμομόνωση των εξωτερικών τοίχων
Θερμομόνωση δωμάτων
Τοποθέτηση νέων κουφωμάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης με διπλούς υαλοπίνακες
Τοποθέτηση νέου συστήματος φωτισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης
Τοποθέτηση νέου συστήματος θέρμανσης με αντλίες θερμότητας

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος και σύνδεσή του με το δίκτυο του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) για τον ενεργειακό συμψηφισμό της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (net metering)
epirusblog.gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα: 1.000.000€ για την ενεργειακή αναβάθμιση του 1ου Γυμνασίου & 1ου Λυκείου Ηγουμενίτσας
epirusblog.gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 3383096086360726255
item