Ήγουμενίτσα: Αναβαθμίζονται ενεργειακά τα κτίρια του 1ου Γυμνασίου-1ου Λυκείου με 1 εκ. ευρώ

Στην έγκριση του σχεδίου σύμβασης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος 1ου Γυμνασίου-1ου Λυκείου Ηγουμενίτσας» Δήμου Ηγουμενίτσας προχώρησε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.082.482,53 ευρώ και αφορά σε παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο κτιριακό συγκρότημα, επιφάνειας 3.241,67 μ2. 

Ειδικότερα, προβλέπονται οι παρεμβάσεις:

*  Προσθήκη περιμετρικού κελύφους για τη θερμομόνωση των εξωτερικών τοίχων

*  Θερμομόνωση δωμάτων

*  Τοποθέτηση νέων κουφωμάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης με διπλούς υαλοπίνακες

*  Τοποθέτηση νέου συστήματος φωτισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης

*  Τοποθέτηση νέου συστήματος θέρμανσης με αντλίες θερμότητας

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος και σύνδεσή του με το δίκτυο του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) για τον ενεργειακό συμψηφισμό της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (net metering).

epirusblog.gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα: Αναβαθμίζονται ενεργειακά τα κτίρια του 1ου Γυμνασίου-1ου Λυκείου με 1 εκ. ευρώ
epirusblog.gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 3641885751777809972
item