Γιάννενα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με integrated master

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων χαιρετίζει την υπαγωγή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής στις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.4485/2017.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών που οργανώνεται στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων, οδηγεί πλέον στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού πλαισίου Προσόντων.

epirusblog.gr
5 of 5
Γιάννενα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με integrated master
epirusblog.gr
5 of 5
Ιωάννινα 1677223754410302173
item