Άρτα: Προσλήψεις συμβασιούχων στον δήμο Άρταίων

Δύο Αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών για την έγκριση πρόσληψης συνολικά 1.178 συμβασιούχων ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) σε Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δημοσιεύθηκαν την 4η Απριλίου...
Η αριθμ. 21545/1.4.2022 Απόφαση του Μάκη Βορίδη αφορά την έγκριση πρόσληψης 711 συμβασιούχων ΙΔΟΧ, για χρονικό διάστημα έως 8 ή έως 9 μήνες, σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΙΔΟΧ) της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου.

Με την αριθμ.21667/1.4.2022 Υπουργική Απόφαση εγκρίθηκε η πρόσληψη 467 συμβασιούχων ΙΔΟΧ, για χρονικό διάστημα έως 8 ή έως 9 μήνες ή έως 11 σε Δήμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) της Αυτοδιοίκησης, ομοίως για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου.

Στην μία εκ των δύο ανωτέρω υπουργικών αποφάσεων αναφέρεται και η πρόσληψη 26 ατόμων στον Δήμο Αρταίων.

​Δείτε το σχετικό πίνακα:
Picture
Πηγή: ​airetos.gr
epirusblog.gr
5 of 5
Άρτα: Προσλήψεις συμβασιούχων στον δήμο Άρταίων
epirusblog.gr
5 of 5
Αρτα 1799631739359385618
item