Πρέβεζα: “Στενεύουν” τα περιθώρια για την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Πρέβεζας για την αξιοποίηση των ιαματικών Λουτρών...

Η υπόθεση της αξιοποίησης των ιαματικών Λουτρών έχει απασχολήσει στο πρόσφατο παρελθόν το δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας, καθώς σε περίπτωση που δεν παρθεί από το Δήμο απόφαση δημοτικού συμβουλίου μέχρι και τις 23 Ιουνίου 2022, τότε βάσει του Ν.4875/2021, η εγκατάσταση της Πρέβεζας (η οποία δεν διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας αυτή τη στιγμή) και οι εγκαταστάσεις πέριξ αυτής θα περιέλθουν αυτοδίκαια στα χέρια της εταιρείας με την επωνυμία «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία» (ΙΠΕ ΑΕ).

Ο Δήμος Πρέβεζας θα έχει χάσει έτσι ένα τεράστιο “εργαλείο” από τη δημοτική του περιουσία.

Τη δεδομένη χρονική στιγμή, στα Λουτρά εκτελείται από την Περιφέρεια Ηπείρου και όχι από το Δήμο της Πρέβεζας το έργο ανάδειξης των εγκαταστάσεων, το οποίο είχε εντάξει η Περιφέρεια στο Ιnterreg Ελλάδας -Ιταλίας 2014-2020, με προϋπολογισμό 1.149.000,00 ευρώ. 

Όταν το έργο ολοκληρωθεί θα παραδοθεί για λειτουργία στο Δήμο και την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Πρέβεζας (ΝΕΔΗΚΕΠ).

Αν εκδοθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αξιοποίησης, ο οικείος Ο.Τ.Α. α’ βαθμού ή η αναπτυξιακή εταιρεία αυτού υποβάλει στην Ι.Π.Ε., εντός τεσσάρων (4) ετών από την έκδοση της απόφασης αυτής, οικονομοτεχνική μελέτη επενδυτικού σχεδίου του ιαματικού φυσικού πόρου, στην οποία περιγράφεται αναλυτικά το πρόγραμμα της επένδυσης, δίνονται στοιχεία για την τουριστική κίνηση της περιοχής και παρατίθενται οι προοπτικές βιωσιμότητας της επένδυσης.

Τα έργα αξιοποίησης ολοκληρώνονται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ετών από την έκδοση της ως άνω αναφερόμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί αξιοποίησης. 

Αν παρέλθουν άπρακτες οι ως άνω προθεσμίες, η απόφαση για μεταφορά των Λουτρών στην ΙΠΕ Α.Ε. εκδίδεται χωρίς να προηγηθεί σύμφωνη γνώμη του οικείου Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, στα διοικητικά όρια του οποίου βρίσκονται τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία.

Φαινομενικά δηλαδή αρκεί μία απόφαση, όπου να συναινεί το δημοτικό συμβούλιο για την αξιοποίηση των Λουτρών από το Δήμο.

Μόνο που στην πραγματικότητα, στην απόφαση αυτή πρέπει η δημοτική αρχή να διατυπώσει πως οραματίζεται την ανάπτυξη των ιαματικών πηγών της Πρέβεζας. 

Μία οικονομοτεχνική μελέτη επενδυτικού σχεδίου είναι περίπλοκη υπόθεση, που απαιτεί στοιχεία, όπως εύρεση χρηματοδότησης, βιωσιμότητα, σκοπιμότητα κ.α. 

Αν το συμβούλιο αποφασίσει να δοθεί σε ιδιώτη-μελετητή, θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει και χρηματοδότηση. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει εικόνα για το ποια χρηματοδοτικά “εργαλεία” θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση της επένδυσης. Θα δοθούν σε ιδιώτη τα Λουτρά; Θα γίνει θερμαλιστικό κέντρο;

Να υπάρξει πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του Δήμου, στο τεχνικό πρόγραμμα κ.ο.κ.

Δεν είναι δηλαδή απλώς και μόνο μία απόφαση, αλλά απαιτείται πολιτική βούληση και ενέργειες.

Και η 4ετία στην αυτοδιοίκηση μόνο σύντομο χρονικό διάστημα δεν είναι.

Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν τελικά θα έρθει το θέμα και με τι εισήγηση θα έρθει στο δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας...

Άλλοι Δήμοι έχουν ήδη προχωρήσει για το συγκεκριμένο θέμα και σε ευρεία διαβούλευση με φορείς και πολίτες...

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι υπάρχει απόφαση ένταξης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του έργου «SUB3: Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας με την αξιοποίηση ιαματικών Πηγών», το οποίο θα χρηματοδοτηθεί με περίπου 23εκ € από πόρους του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανάκαμψης. 

Το έργο θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2025 και αφορά στην αξιοποίηση των φυσικών ιαματικών πόρων και πηγών μέσα από τη δημιουργία υψηλής ποιότητας υποδομών και μονάδων ιαματικής θεραπείας.

epirusblog.gr
5 of 5
Πρέβεζα: “Στενεύουν” τα περιθώρια για την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Πρέβεζας για την αξιοποίηση των ιαματικών Λουτρών...
epirusblog.gr
5 of 5
Πρεβεζα 7557449609846614348
item