Άρτα: Ανακοίνωση Π.Ε. Άρτας που αφορά στο πλανόδιο εμπόριο

"Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου που αφορά στο υπαίθριο εμπόριο (Ν. 4849/2021), η αδειοδότηση του πλανοδίου εμπορίου (παραγωγών και επαγγελματιών) επιστρέφει πάλι στα Τμήματα Εμπορίου των Περιφερειακών Ενοτήτων...
Στο πνεύμα αυτό, έχουν μεταφερθεί οι σχετικές άδειες πλανοδίων εμπόρων (παραγωγού και επαγγελματία) από τους 4 Δήμους του Νομού στο Τμήμα Εμπορίου της Π.Ε. Ως εκ τούτου η δρομολόγηση έκδοσης νέων τέτοιων αδειών και οι ανανεώσεις των υπαρχόντων στο Νομό μας, θα πραγματοποιείται από το Τμήμα Εμπορίου (Αμβρακίας 23 τηλ. 26813 - 63100 & 63105).
   
Επιπλέον οι υφιστάμενοι κάτοχοι παλιών αδειών παραγωγού ή επαγγελματία πωλητή πλανοδίου εμπορίου, και συγκεκριμένα οι κάτοχοι αδειών:

i) που δεν έχουν ανακληθεί οριστικά, σύμφωνα με προγενέστερο νομοθετικό πλαίσιο, και 

ii) που δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος, και 

ιιι) οι οποίοι δεν έχουν ανανεώσει την άδειά τους μέχρι την 01 Φεβρουαρίου 2022, έχουν το δικαίωμα να ανανεώσουν (επαναφέρουν) τις άδειες αυτές μέχρι την 31.07.2022. Αν η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, οι παλαιότερες άδειες καταργούνται οριστικά.
"
epirusblog.gr
5 of 5
Άρτα: Ανακοίνωση Π.Ε. Άρτας που αφορά στο πλανόδιο εμπόριο
epirusblog.gr
5 of 5
Αρτα 5408388905096156918
item