Άρτα: Νομοθετική ρύθμιση για κατεχόμενες δημοτικές εκτάσεις στο ΓΛΥΚΟΡΙΖΟ ΑΡΤΑΣ

Ο Βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, κ. Χρήστος Γκόκας, κατέθεσε αναφορά προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά με την επιστολή του Δήμου Αρταίων και τα επισυναπτόμενα σ΄ αυτή έγγραφα, για τις δημοτικές εκτάσεις στο Γλυκόριζο Άρτας και συγκεκριμένα στις περιοχές Κάτω Παναγιάς και Αγίου Γεωργίου, οι οποίες εδώ και χρόνια κατέχονται από ιδιώτες, και πολλές από αυτές είναι καταγεγραμμένες στο Ελληνικό Κτηματολόγιο ως ιδιοκτησία του Δήμου Αρταίων...
Συγκεκριμένα επισημαίνει ότι ορισμένοι από τους κατέχοντες υπέβαλαν εμπρόθεσμα σχετική αίτηση για την εκποίηση των εκτάσεών τους από το Δήμο απευθείας σε αυτούς, κάνοντας χρήση της δυνατότητας που είχαν από τους Ν. 1080/1980 και 3202/2003, ενώ υπάρχουν και αρκετοί που δεν υπέβαλαν αίτηση στον προβλεπόμενο χρόνο. Επομένως για τις περιπτώσεις που δεν υποβλήθηκε αίτηση ως ιδιοκτήτης φαίνεται ο Δήμος Αρταίων, παρόλο που πολλοί ιδιώτες έχουν κατασκευάσει τις οικίες τους, με νόμιμη οικοδομική άδεια και πληρώνουν τους φόρους τους.

Τέλος ο κ. Γκόκας καλεί τον κύριο Υπουργό να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την οριστική διευθέτηση του σοβαρού αυτού ζητήματος για το ιδιοκτησιακό καθεστώς σε αυτή την περιοχή, το οποίο παραμένει σε εκκρεμότητα επί τόσα χρόνια, και να τον ενημερώσει για τις αποφάσεις του.

Ακολουθεί το κείμενο της Αναφοράς:

"Κύριε Υπουργέ,
Σας καταθέτω την υπ’ αριθμ.: 6222 Οικ./22-03-2022 επιστολή  του Δήμου Αρταίων, καθώς και τα έγγραφα που αναφέρονται σ’ αυτή, σχετικά με δημοτικές εκτάσεις στο Γλυκόρριζο Άρτας και συγκεκριμένα στις περιοχές Κάτω Παναγιάς και Αγίου Γεωργίου, οι οποίες εδώ και χρόνια κατέχονται από ιδιώτες, και πολλές από αυτές είναι καταγεγραμμένες και στο Ελληνικό Κτηματολόγιο ως ιδιοκτησία του Δήμου Αρταίων.

Ο Δήμαρχος του Δήμου Αρταίων, κ. Τσιρογιάννης, στα συνοδευτικά έγγραφα αναφέρει εκτενώς την χρονική εξέλιξη για το ιδιοκτησιακό καθεστώς και την πραγματική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από την κατοχή των εν λόγω εκτάσεων. 

Επίσης υπογραμμίζει ότι ορισμένοι κατέχοντες έκαναν χρήση της δυνατότητας που είχαν από τους Ν. 1080/1980 και 3202/2003 και υπέβαλαν σχετική αίτηση για την εκποίηση των εκτάσεών τους από το Δήμο απευθείας σε αυτούς, όμως υπάρχουν και πολλοί που δεν υπέβαλαν τη σχετική αίτηση στον προβλεπόμενο χρόνο. 
Ωστόσο για τις κατεχόμενες εκτάσεις που δεν είχε υποβληθεί η σχετική αίτηση, παρόλο που οι ιδιώτες έχουν κατασκευάσει τις οικίες τους, με νόμιμη οικοδομική άδεια και πληρώνουν τους φόρους τους, ως ιδιοκτήτης των εκτάσεων εμφανίζεται ο Δήμος Αρταίων.

Παρακαλείσθε, κύριε Υπουργέ, να λάβετε υπόψη σας το σοβαρό αυτό θέμα, και να προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες για την εξεύρεση λύσης και την οριστική επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά και να με ενημερώσετε για τις αποφάσεις και τις ενέργειές σας
".   

epirusblog.gr
5 of 5
Άρτα: Νομοθετική ρύθμιση για κατεχόμενες δημοτικές εκτάσεις στο ΓΛΥΚΟΡΙΖΟ ΑΡΤΑΣ
epirusblog.gr
5 of 5
Αρτα 6993619826340180440
item