Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης: Έφτασε η στιγμή τελικών αποφάσεων- Ολομέλεια την Παρασκευή

Στις 29 και 30 Απριλίου, η oλομέλεια της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης θα συνεδριάσει για τελευταία φορά στο Στρασβούργο, όπου θα οριστικοποιήσει τις προτάσεις της.

Ύστερα από δύο συνόδους της Ολομέλειας (στα τέλη Μαρτίου και στις αρχές Απριλίου), κατά τις οποίες συζητήθηκαν προσχέδια υποβεβλημένα από τις εννέα Ομάδες Εργασίας, η Ολομέλεια της Διάσκεψης πρόκειται να εγκρίνει το τελικό σύνολο προτάσεων, σε συναινετική βάση μεταξύ των μερών της.

Το Σάββατο, η συνεδρίαση της Ολομέλειας θα επικεντρωθεί στις παρατηρήσεις των εκπροσώπων των πολιτών και στις θέσεις τους επί των προτάσεων.

Οι προτάσεις καλύπτουν τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

Υγεία

Ευρωπαϊκή δημοκρατία

Μετανάστευση

Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια

Εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία

Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας

Κλιματική αλλαγή και περιβάλλον

Η ΕΕ στον κόσμο

Ψηφιακός μετασχηματισμός.

Τα προσχέδια για τις προτάσεις της Ολομέλειας βασίστηκαν στις συστάσεις των Ομάδων Ευρωπαίων Πολιτών, στο έργο των Εθνικών Ομάδων και στις ιδέες που συγκεντρώθηκαν μέσω της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας, καθώς και στις ανταλλαγές απόψεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τις προηγούμενες συνόδους της Ολομέλειας και τις συνεδριάσεις των Ομάδων Εργασίας της Διάσκεψης.

Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης

Η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης είναι μια σειρά διαλόγων και συζητήσεων με τη συμμετοχή πολιτών, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα σε πολίτες από όλη την Ευρώπη να μοιραστούν τις ιδέες τους και να συμβάλουν στη διαμόρφωση του κοινού μας μέλλοντος.

Η Διάσκεψη είναι η πρώτη αυτού του είδους: αποτελεί μείζονα έκφανση της δημοκρατίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, με συζητήσεις που αναλαμβάνουν πολίτες οι οποίες δίνουν την ευκαιρία σε άτομα από όλη την Ευρώπη να ανταλλάσσουν απόψεις και να συμβάλουν στη διαμόρφωση του κοινού μας μέλλοντος. 

Αυτό γίνεται μέσω καινοτόμου πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας με την οποία ο καθένας μπορεί να ανταλλάξει ιδέες καθώς και με τις ομάδες Ευρωπαίων πολιτών και με παρόμοιες ομάδες σε εθνικό επίπεδο. 

Οι εισηγήσεις αυτές θα τροφοδοτήσουν τις συνόδους ολομέλειας της Διάσκεψης. Η Διάσκεψη αποτελεί ένα νέο δημόσιο φόρουμ ανοιχτού, συμπεριληπτικού και διαφανούς διαλόγου με τους πολίτες για μια σειρά από βασικές προτεραιότητες και προκλήσεις.

H Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης έφτασε στην πιο κρίσιμη και τελευταία φάση της.

epirusblog.gr
5 of 5
Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης: Έφτασε η στιγμή τελικών αποφάσεων- Ολομέλεια την Παρασκευή
epirusblog.gr
5 of 5
κοσμος 2670699277366951453
item