Ναύπλιο: Αναβαθμίζεται το σύστημα δημοτικού φωτισμού της πόλης

Δρομολογήθηκε η ολική αναβάθμιση του συστήματος δημοτικού φωτισμού σε ολόκληρη τη γεωγραφική επικράτεια του Ναυπλίου.

Την Παρασκευή 15 Απριλίου και ώρα 10:00 π.μ., ο δήμαρχος Ναυπλιέων, Δημήτριος Κωστούρος, και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «Dasteri Systems A.E.», Γιάννης Δαστερίδης, υπέγραψαν τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση του Συστήματος Φωτισμού με την Προμήθεια & Εγκατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων Τύπου LED και την Προμήθεια Λαμπτήρων Τύπου LED Εξοικονόμησης Ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό».

Πρόκειται για την αναβάθμιση φωτισμού στο δίκτυο του δήμου Ναυπλιέων, η οποία έχει ως στόχο την ολική αντικατάσταση των παλαιών ενεργοβόρων φωτιστικών σωμάτων, με νέα υψηλής τεχνολογίας «έξυπνα» φωτιστικά τύπου LED.


Η υπογραφή της σύμβασης για την αναβάθμιση του συστήματος δημοτικού φωτισμού / Φωτογραφία: Δήμος Ναυπλιέων

Η συγκεκριμένη προμήθεια αποτελεί σημαντική για τον δήμο και τους δημότες επένδυση, περιλαμβάνει την αντικατάσταση 7.888 φωτιστικών σημείων, με την εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία 7.888 τεμαχίων νέων υπερσύγχρονων φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων τύπου LED, συμπεριλαμβανομένης και της 10ετούς εγγύησης / συντήρησης καλής λειτουργίας από τον ανάδοχο. 

Τα «έξυπνα» φωτιστικά τύπου LED θα φέρουν ήδη προεγκατάσταση για μελλοντική χρήση συστήματος διαχείρισης φωτισμού.

Σχετικά με την παλιά πόλη του Ναυπλίου λόγω του ειδικού καθεστώτος και των απαιτούμενων εγκρίσεων που χρειάζονται, η αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί σε δεύτερη φάση.

Ο δήμαρχος Ναυπλιέων, Δημήτρης Κωστούρος, δήλωσε: «Ο δήμος μας προχωρά στην υλοποίηση ενός αναπτυξιακού έργου υποδομής, το οποίο θα απολαμβάνουν οι συμπολίτες μας για τις επόμενες δεκαετίες. Αναβαθμίζουμε ποιοτικά και αισθητικά το φωτιστικό σύστημα του δήμου σε όλη την γεωγραφική του έκταση, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής, καθώς και το αίσθημα της ασφάλειας των δημοτών.

Η συγκεκριμένη επένδυση θα εξασφαλίσει την αναβάθμιση του φωτισμού με ομοιογένεια στις φωτιστικές συνθήκες του δήμου, καθώς και εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς, παρέχοντας στον δήμο βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος (μείωση εκπομπών ρύπων CO2) και εγγυημένη εξοικονόμηση ενέργειας ύψους άνω του 60%. 

Η συγκεκριμένη επένδυση δίνει στον δήμο μας την προοπτική ένταξης σε χρηματοδοτήσεις πρωτοποριακών ευρωπαϊκών προγραμμάτων για άσκηση περιβαλλοντικών πολιτικών».

epirusblog.gr
5 of 5
Ναύπλιο: Αναβαθμίζεται το σύστημα δημοτικού φωτισμού της πόλης
epirusblog.gr
5 of 5
κοινωνία 1540369287636313720
item