Δώρο Πάσχα - Επιδόματα: Πληρωμές μέχρι και τη Μεγάλη Τετάρτη, πώς θα το υπολογίσετε

Δώρο Πάσχα μέχρι και τη  Μεγάλη Τετάρτη, που φέτος πέφτει στις 20 Απριλίου 2022, θα έχουν τη δυνατότητα οι εργοδότες στον ιδιωτικό τομέα να καταβάλουν στους εργαζομένους τους.

Το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται κάθε χρονιά εντός της περιόδου από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου και αφορά την καταβολή μισού έξτρα μισθού για όσους μισθωτούς εργάζονταν όλο το παραπάνω διάστημα.

Φυσικά οι εργοδότες μπορούν να καταβάλλουν το δώρο Πάσχα στους εργαζόμενους και πριν από τις 20 Απριλίου, εάν το επιθυμούν. Μάλιστα, ο ΟΑΕΔ έχει ξεκινήσει τις προπληρωμές για το δώρο Πάσχα στους επιδοτούμενους ανέργους ήδη από τη Δευτέρα 4 Απριλίου.

Να σημειωθεί ότι οι εργαζόμενοι αυτοί λοιπόν, που είτε κάποια στιγμή μέσα στο 2022 τέθηκαν σε αναστολή, είτε εντάχθηκαν στον Μηχανισμό Συν-εργασία, θα λάβουν το δώρο Πάσχα όπως ακριβώς και πέρσι: Μειωμένο και σε δύο δόσεις.

Πώς θα υπολογίσετε το δώρο Πάσχα

Για τον υπολογισμό του ποσού του Δώρου Πάσχα, λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών, δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. 

Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους. 

Συνεπώς, στην περίπτωση που η σχέση εργασίας διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα, ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό, αν αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια, αν αμείβεται με ημερομίσθιο.

Σε περίπτωση, όμως, που η σχέση εργασίας κάποιου μισθωτού με τον εργοδότη του δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, δικαιούται να λάβει αναλογία Δώρου, η οποία υπολογίζεται, ως εξής: προκειμένου για αμειβόμενο με μισθό, ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, ενώ για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο για κάθε οκτώ ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης. Εάν η σχέση εργασίας διαρκέσει λιγότερο από οκτώ ημέρες, δικαιούται ανάλογο κλάσμα για Δώρο Πάσχα.

Εκτός από την περίπτωση που η εργασία παρασχέθηκε χωρίς διακοπή όλο το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως την 30ή Απριλίου, στο διάστημα αυτό, συνυπολογίζονται και όλες οι ημέρες που οι εργαζόμενοι-ες απουσιάζουν νόμιμα από την εργασία τους (π.χ. με ετήσια άδεια, με άδεια μητρότητας, με σπουδαστική άδεια).

epirusblog.gr
5 of 5
Δώρο Πάσχα - Επιδόματα: Πληρωμές μέχρι και τη Μεγάλη Τετάρτη, πώς θα το υπολογίσετε
epirusblog.gr
5 of 5
πολιτική 1629479122515407624
item