Θεσπρωτία: Οι προσλήψεις προσωπικού στην οικονομική επιτροπή της Τετάρτης | Δείτε τα όλα τα θέματα.

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, την Τετάρτη στις 09.00΄, η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Kατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2022.
  2. Αποδοχή της απόφασης του Πράσινου Ταμείου (Αρ. Απόφασης 234.3.1/2022) για την χρηματοδότηση της πρότασης του Δήμου Σουλίου, για την εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.
  3. Αίτημα τροποποίησης της Πράξης «Κτίριο ΒΟΥΛΓΑΡΗ : Πολυχώρος τέχνης, ιστορίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης» με Κωδικό ΟΠΣ 5019465 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
  4. Έγκριση προσλήψεων προσωπικού για το έτος 2022 με δυνατότητα πλήρωσης θέσεων από επιλαχόντες προηγούμενης προκήρυξης.
  5. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών κάλυψης δράσεων πυροπροστασίας.
  6. Περί διαγραφής οφειλής ύδρευσης.

epirusblog.gr
5 of 5
Θεσπρωτία: Οι προσλήψεις προσωπικού στην οικονομική επιτροπή της Τετάρτης | Δείτε τα όλα τα θέματα.
epirusblog.gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 1082113516202568444
item