Πρέβεζα: Πρωτοποριακό σύστημα τηλεδιαχείρισης δικτύου ύδρευσης Δ.Ε Πρέβεζας δημοπρατεί η ΔΕΥΑ

Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο “Τηλεδιαχείριση Δικτύου Ύδρευσης Δ.Ε Πρέβεζας” προυπολογισμού 1.200.493,60 ευρώ και χρηματοδότηση από το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” προκηρύσσει η ΔΕΥΑ Πρέβεζας.

Η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου αφορά στη δημιουργία ενός Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου από το οποίο θα γίνεται ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων, μέσω ηλεκτρονικής αποτύπωσης του δικτύου μεταφοράς/διανομής νερού.

Έτσι μέσω εγκατάστασης κατάλληλου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και παραμετροποιημένου λογισμικού συστήματος, θα συλλέγονται και θα επεξεργάζονται πληροφορίες από όλες τις εγκαταστάσεις ύδρευσης οι οποίες θα ενημερώνουν το σύστημα για:

Άμεση παρουσίαση των υδατικών αποθεμάτων, παρακολούθηση ποιότητας πόσιμου ύδατος, στοιχεία λειτουργίας (πχ ενεργειακές καταναλώσεις, ώρες λειτουργίας, στατιστικά στοιχεία κλπ), των ζωτικών στοιχείων του δικτύου, όπως τα αντλιοστάσια και οι δεξαμενές.

epirusblog.gr
5 of 5
Πρέβεζα: Πρωτοποριακό σύστημα τηλεδιαχείρισης δικτύου ύδρευσης Δ.Ε Πρέβεζας δημοπρατεί η ΔΕΥΑ
epirusblog.gr
5 of 5
Πρεβεζα 8630530150631339493
item