Πρέβεζα: Στην πρόσληψη ενός κοινωνιολόγου για το Κέντρο Συμβουλευτικής προχωρά ο Δήμος Πρέβεζας

O Δήμος Πρέβεζας ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΠΕ Κοινωνιολόγων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την στελέχωση του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου.

Η διάρκεια σύμβασής του είναι ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ασεπ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: Δήμος Πρέβεζας-Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών-Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Μέριμνας, Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2, Τ.Κ. 48100 Πρέβεζα, υπόψη κ. Καλλιόπης Κυργιάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2682360650-658).

Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 28/3/2022.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στην παραπάνω υπηρεσία και στο δικτυακό τόπο
(http://www.dimosprevezas.gr/) καθώς και στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)
epirusblog.gr
5 of 5
Πρέβεζα: Στην πρόσληψη ενός κοινωνιολόγου για το Κέντρο Συμβουλευτικής προχωρά ο Δήμος Πρέβεζας
epirusblog.gr
5 of 5
Πρεβεζα 2074242375576868527
item