Άρτα: Καθαρισμός ιδιωτικών οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων στον Δήμο Γ. Καραϊσκάκη

Από τον Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη ανακοινώνεται ότι οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και των ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός των οικισμών και κατοικημένων περιοχών ή κοντά σε αυτές, όπως προβούν έως 30 Απριλίου στον καθαρισμό της βλάστησης και στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εύφλεκτων υλικών που βρίσκονται μέσα σ’ αυτά, για την αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, ο Δήμος θα προβαίνει αυτεπάγγελτα στον καθαρισμό του, επιβάλλοντας παράλληλα τέλος-πρόστιμο που ανέρχεται σε 0,50 € ανά τετραγωνικό μέτρο (άρθρο 94 Ν. 3852/2010). Βεβαιούται δηλαδή εις βάρος των ιδιοκτητών η ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου και υποβάλλεται επιπλέον μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

epirusblog.gr
5 of 5
Άρτα: Καθαρισμός ιδιωτικών οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων στον Δήμο Γ. Καραϊσκάκη
epirusblog.gr
5 of 5
Αρτα 7532377289408278581
item