Άρτα: Προσλήψεις στον δήμο Αρταίων

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός  ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της ανταποδοτικής Υπηρεσίας Ύδρευσης Αποχέτευσης και Καθαριότητας του Δήμου, ανακοίνωσε ο Δήμος Αρταίων...
Συγκεκριμένα:
Κωδικός Θέσης: 100 
Ειδικότητα: ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (καλαθοφόρο)
Διάρκεια Σύμβασης: 8 μήνες

​Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στο e-mail: dimos@arta.gr είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περ. Οδός & Αυξεντίου – Άρτα 47132, απευθύνοντας την στο Δήμο Αρταίων υπόψη κας Τσεκούρα (τηλ. Επικοινωνίας: 26813 62167).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή.

Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 24-03-2022 έως και 04-04-2022.
epirusblog.gr
5 of 5
Άρτα: Προσλήψεις στον δήμο Αρταίων
epirusblog.gr
5 of 5
Αρτα 2959754265090364583
item