Πρέβεζα: Δημοπρατείται το έργο "Κατασκευή και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Πρέβεζας"

Ανοικτή ηλεκτρονική δημοπρασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) θα πραγματοποιήσει ο δήμος Πρέβεζας για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση την μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας, ανέρχεται στο ποσό των 353.225,81 € (χωρίς Φ.Π.Α.).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29/04/2022 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 05/05/2022 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Capture2

Η ίδρυση του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς, το οποίο θα αποτελεί χώρο προσωρινής παραμονής και περίθαλψης, προβλέπεται να γίνει, σε έκταση εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πρέβεζας και συγκεκριμένα, στη θέση του αγροκτήματος Δ.Δ. Αγίας Τριάδας – Νεοχωρίου Δήμου Πρέβεζας & ιδιοκτησίας του Δήμου Πρέβεζα σε ένα γεωτεμάχιο 20 στρεμμάτων.

Η νέα εγκατάσταση θα περιλαμβάνει:

  1. γραφείο διοικήσεως και διαχειρίσεως

  2. αίθουσα προσωπικού

  3. αποθήκη τροφών και υλικού

  4. αίθουσα παρασκευής ή προετοιμασίας της τροφής των ζώων, με τα σχετικά σκεύη και είδη εστιάσεως των ζώων και πλυντηρίου αυτών

  5. αίθουσα απομονώσεως ασθενών ζώων

  6. αίθουσα διαμονής φιλοξενούμενων κυνών

  7. αίθουσα διαμονής φιλοξενούμενων λοιπών ζώων

  8. προαύλιο ασκήσεως κυνών

  9. εγκαταστάσεις παροχής θερμού-ψυχρού ύδατος αφοδευτηρίου

Δείτε την περίληψη της διακήρυξης εδώ

Πηγή: atpreveza.gr

epirusblog.gr
5 of 5
Πρέβεζα: Δημοπρατείται το έργο "Κατασκευή και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Πρέβεζας"
epirusblog.gr
5 of 5
Πρεβεζα 5178528719106981954
item