Γιάννενα: Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για το Αποχετευτικό Δίκτυο και το Βιολογικό Καθαρισμό της Τ.Κ. Κόνιτσας

Στη σημερινή της συνεδρίαση η Ο.Ε. ανέδειξε τον οριστικό ανάδοχο του έργου για την«Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας   προϋπολογισμού 2.750.000€.

Το έργο κατακυρώθηκε στην Τ.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Σημειώνεται ότι σε προηγούμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε και το έργο κατασκευής του αποχετευτικού δικτύου, προϋπολογισμού 7.845.154,57 € χωρίς ΦΠΑ με ανάδοχος την εταιρία ΤΕΔΡΑ. 

Και τα δύο έργα χρηματοδοτούνται από το Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020» και υλοποιούνται μέσω προγραμματικής σύμβασης που έχει συναφθεί μέσω της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Κόνιτσας.

epirusblog.gr
5 of 5
Γιάννενα: Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για το Αποχετευτικό Δίκτυο και το Βιολογικό Καθαρισμό της Τ.Κ. Κόνιτσας
epirusblog.gr
5 of 5
Ιωάννινα 5887715726790805566
item