ΑΣΕΠ: Σε εξέλιξη οι αιτήσεις για τις προσλήψεις 500 δασοπυροσβεστών

Έως την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022, μπορούν οι υποψήφιοι που θέλουν να συμμετάσχουν στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την Πυροσβεστική, να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ για το Πυροσβεστικό Σώμα  αφορά την πρόσληψη 500 ιδιωτών, ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικού, 7ετους θητείας, ως «Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων» (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.), μέσω Πανελλήνιου διαγωνισμού.

Οι υποψήφιοι ειδικότητας Πυροσβεστικού Τεχνικού Προσωπικού, πρέπει να μην έχουν υπερβεί το εικοστό όγδοο (28ο) έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής (ήτοι να έχουν γεννηθεί από την 1.1.1994 και μεταγενέστερα).

Κατ’ εξαίρεση, για όσους υπάγονται στην ειδικότητα του Πυροσβεστικού Επιστημονικού Προσωπικού, καθώς και για τους Πυροσβέστες Εποχικής Απασχόλησης, το ως άνω ανώτατο όριο ηλικίας αυξάνεται στο τριακοστό πρώτο (31ο ) έτος. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηφίων, ως ημερομηνία γέννησης.

Πώς θα κάνετε την αίτηση

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό για την πρόσληψη 500 Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων επταετούς (7ετους) θητείας (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) στο Πυροσβεστικό Σώμα, θα πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, στις Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) ή στις Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (ΔΙ.Π.Υ.) Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους.

Οι υποψήφιοι του διαγωνισμού εκτυπώνουν από την ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος www.fireservice.gr την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, τη συμπληρώνουν και υποχρεούνται να την υποβάλλουν μαζί με τα κατά περίπτωση πρόσθετα δικαιολογητικά της προκήρυξης, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους, έως την Τετάρτη 30 Μαρτίου, καθημερινά, από τις 8:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ, συμπεριλαμβανομένων αργιών και Σαββατοκύριακου.

Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνήσουν, από την ημερομηνία σύστασής της, με την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Ε.ΜΟ.Δ.Ε. στο E-mail: epemode@psnet.gr .

Συμπληρώστε την αίτησή σας, ΕΔΩ.

epirusblog.gr
5 of 5
ΑΣΕΠ: Σε εξέλιξη οι αιτήσεις για τις προσλήψεις 500 δασοπυροσβεστών
epirusblog.gr
5 of 5
κοινωνία 7184521869782453264

Τα καλύτερα

item