Πρέβεζα: 357 νέους κάδους απορριμμάτων θα προμηθευτεί ο Δήμος Πρέβεζας

Σύμφωνα με την μελέτη που συνέταξε η Δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου του Δήμου, στον Δήμο Πρέβεζας υπάρχει ανάγκη για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων, προκειμένου να  καλυφθούν οι ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2022.

Σύμφωνα με την μελέτη, η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 99.993,60 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αφορά 357 νέους κάδους. 

Η μελέτη αφορά την προμήθεια κάδων απορριμμάτων μηχανικής αποκομιδής, μεταλλικών χωρητικότητας 1.100 L και πλαστικών χωρητικότητας 1.100 L και 240 L και 120L, καθώς και πλαστικά καπάκια για κάδους 1.100 L.

Το θέμα αναμένεται να απασχολήσει την προσεχή συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας. 

Η προμήθεια των κάδων θα γίνει σε δύο τμήματα, ΤΜΗΜΑ Α: 250 «Μεταλλικοί κάδοι» και ΤΜΗΜΑ Β: 107«Πλαστικοί κάδοι και καπάκια»


epirusblog.gr
5 of 5
Πρέβεζα: 357 νέους κάδους απορριμμάτων θα προμηθευτεί ο Δήμος Πρέβεζας
epirusblog.gr
5 of 5
Πρεβεζα 7550593853135667042
item