Φορολογικές δηλώσεις 2022: Ποια πρόστιμα καταργούνται – Όσα προβλέπει τροπολογία

H τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών περιλαμβάνει αλλαγές και στις φορολογικές δηλώσεις 2022

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η κατάργηση του προστίμου για εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση, εφόσον το επιπλέον ποσό δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ και μείωση του φόρου εισοδήματος κατά 3% για εφάπαξ εξόφλησή του.

Πιο αναλυτικά σύμφωνα με τις βασικότερες ρυθμίσεις της τροπολογίας:

  • Δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου, από την οποία το επιπλέον ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή σε σχέση με την αρχική δήλωση, είναι έως 100 ευρώ.
  •  Επίσης, ακυρώνονται ή εφόσον έχουν εισπραχθεί, συμψηφίζονται με οφειλές και, στην περίπτωση που δεν υπάρχει οφειλή, επιστρέφονται, τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί εκ της ανωτέρω αιτίας, για τα οποία δεν έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή εκκρεμούν ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή δεν έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης δικαστικής προσφυγής.
  • Δίνεται  η δυνατότητα εφάπαξ εξόφλησης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2021 με έκπτωση 3% επί του συνολικού οφειλόμενου φόρου.
  • Επίσης, με την τροπολογία ρυθμίζονται εκ νέου οι ανεξόφλητες απαιτήσεις των επιχειρήσεων-δικαιούχων έως 31.12.2015 της οικονομικής ενίσχυσης του αναπτυξιακού ν. 1262/1982, μέσω της χορήγησης δικαιώματος έκπτωσης από οφειλές τους έναντι της φορολογικής διοίκησης ή των φορέων κοινωνικής ασφάλισης.
epirusblog.gr
5 of 5
Φορολογικές δηλώσεις 2022: Ποια πρόστιμα καταργούνται – Όσα προβλέπει τροπολογία
epirusblog.gr
5 of 5
πολιτική 5618029375079509175
item