Θεσπρωτία: Ανάδοχος για την προμήθεια νέου απορριμματοφόρου προϋπολογισμού 173.600€

Στην έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών, της επιτροπής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια νέου απορριμματοφόρου, προχώρησε με ομόφωνη απόφαση η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σουλίου.

Προσωρινός ανάδοχος για την προμήθεια προϋπολογισμού 173.600€ αναδείχτηκε η “Βιομηχανία Ειδικών Κατασκευών Α. Καούσης ΑΕ” καθώς η προφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. 85/2021 εγκεκριμένης μελέτης και υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από τεχνικής και οικονομικής άποψης προφοράς.

epirusblog.gr
5 of 5
Θεσπρωτία: Ανάδοχος για την προμήθεια νέου απορριμματοφόρου προϋπολογισμού 173.600€
epirusblog.gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 6450935954970232143
item