Πρέβεζα: Μέχρι 15/4 οι αιτήσεις για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στον Δήμο Πρέβεζας

Από το Δήμο Πρέβεζας ανακοινώνεται πως σύμφωνα με την ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’), καθορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις, τεχνικά θέματα, αναγκαίες λεπτομέρειες και διαδικασίες για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) Α΄ βαθμού, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα.

Καλούνται οι επιχειρηματίες που κατέχουν όμορες επιχειρήσεις ή ξενοδοχειακές μονάδες και οι οποίοι δικαιούνται την χωρίς δημοπρασία παραχώρηση τμήματος αιγιαλού και παραλίας , να υποβάλλουν την σχετική αίτηση στο Δήμο Πρέβεζας – Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 (τηλ. 2682360609-656) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι 15-04-2022, μαζί μετά παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.

2. Δημοτική Ενημερότητα.

3. Φορολογική Ενημερότητα.

4. Τοπογραφικό διάγραμμα (κάτοψη του χώρου που ζητούν για εκμίσθωση).

5. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις επιπροσθέτως θα πρέπει να προσκομίσουν το ειδικό σήμα λειτουργίας και την υπεύθυνη δήλωση τιμών του 2022.

6. Πρόσφατη έναρξη δραστηριοτήτων (TAXIS).


epirusblog.gr
5 of 5
Πρέβεζα: Μέχρι 15/4 οι αιτήσεις για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στον Δήμο Πρέβεζας
epirusblog.gr
5 of 5
Πρεβεζα 9036990940968104352
item