Έπεσαν οι τελικές υπογραφές – ΕΑΒ με την Lockheed Martin για την αναβάθμιση των μαχητικών F-16V

Σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές, ολοκληρώθηκε η διαδικασία διαπραγμάτευσης για τον επακριβή καθορισμό του κόστους της εμπλοκής της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ) στο πρόγραμμα της αναβάθμισης των 83 αεροσκαφών F-16 Block 52+ / 52+ Advanced στο επίπεδο “V”. 

Η ολοκλήρωση των διαδικασιών, που θα εξηγηθούν στη συνέχεια, οδήγησε στην υπογραφή της τελικής συμφωνίας ανάμεσα στον κύριο κατασκευαστή (prime contractor) του συμβολαίου, την αμερικανική Lockheed Martin (LM), κατασκευάστρια των F-16 και της ΕΑΒ με τον ρόλο του υποκατασκευαστή (subcontractor).

Σύμφωνα με τις πάγιες διαδικασίες, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διακρατικής συμφωνίας (LOA: Letter of Offer and Agreement) και την υπογραφή του συμβολαίου, εν προκειμένω ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ελλάδα, καθώς η συνεργασία έχει ενταχθεί στα αποκαλούμενα προγράμματα FMS (Foreign Military Sales), το αμερικανικό κράτος κινείται ώστε να οριστικοποιήσει με κάθε λεπτομέρεια την ανάθεση του έργου στην ιδιωτική εταιρία – επιλογής του αντισυμβαλλομένου. 

Η δε εταιρία, η Lockheed Martin, ξεκινά τις διαπραγματεύσεις τόσο με το αμερικανικό Δημόσιο (Πεντάγωνο), όσο και με τις εταιρίες – υποκατασκευαστές που θα χρησιμοποιήσει στο πλαίσιο της υλοποίησης της σύμβασης.

Εάν όμως ο πελάτης (η Ελλάδα εν προκειμένω) περίμενε να ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες για να ξεκινήσει η υλοποίηση του προγράμματος, αυτό θα συνεπαγόταν καθυστέρηση ίσως και μεγαλύτερη των δυο ετών! 

Η λύση που έχει βρεθεί, είναι η έκδοση εγγράφου από την πλευρά της αμερικανικής κυβέρνησης, με βάση το οποίο ο κύριος κατασκευαστής και οι υποκατασκευαστές εξουσιοδοτούνται να ξεκινήσουν τις εργασίες του προγράμματος. 

Εν προκειμένω να ακολουθούν τις διαδικασίες αναβάθμισης των ελληνικών F-16 βάσει της μη οριστικοποιημένης συμφωνίας (UCA: Undefinitized Contract Authorization).

Το υποκατασκευαστικό αυτό έργο της ΕΑΒ αποτελεί τμήμα των συνολικών ωφελημάτων που απορροφά η Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία συνολικά από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. 

Άλλα προγράμματα, συμπεριλαμβάνουν τις υποδομές που ο κατασκευαστής (LM) αναπτύσσει και δημιουργεί στην ΕΑΒ και στην Πολεμική Αεροπορία, καθώς επίσης και επιπρόσθετο υποκατασευαστικό έργο στο πλαίσιο της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού των προγραμμάτων C-130J & F-16.

Πηγή: defence-point.gr

epirusblog.gr
5 of 5
Έπεσαν οι τελικές υπογραφές – ΕΑΒ με την Lockheed Martin για την αναβάθμιση των μαχητικών F-16V
epirusblog.gr
5 of 5
ενδιαφέροντα 555230989814085452
item