Γιάννενα: Μοντέλο συνύπαρξης αντί ποδηλατοδρόμων

Με τη συμμετοχή των πολιτών και κυρίως των ποδηλατών πρόκειται να συνδιαμορφωθούν οι προτάσεις για τον επανασχεδιασμό του οδικού δικτύου των Ιωαννίνων, προκειμένου να γίνουν ελκυστικά για τη χρήση του ποδηλάτου, με πολλαπλά οφέλη.

Η ανάθεση της υπηρεσίας «Μελέτη ευαισθητοποίησης και συμμετοχής των πολιτών στον σχεδιασμό ενσωμάτωσης του ποδηλάτου στην καθημερινή ζωή της πόλης», που ενέκρινε στην πρόσφατη συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή, αποτελεί το πρώτο βήμα για τη διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας ενός δικτύου ποδηλατόδρομων (αποκλειστικές λωρίδες ποδηλάτου, οδοί μεικτής χρήσης ΙΧ και ποδηλάτου – cycle streets κ.λπ.), αλλά και εναλλακτικών λύσεων, με έμφαση στη σύνδεση του κέντρου της πόλης με το Πανεπιστήμιο.

Όπως αναφέρεται στη διακήρυξη, οι αλλαγές στα Γιάννενα θα οδηγήσουν την πόλη συνολικά σε μια νέα εικόνα, ενώ σημαντικό μέρος του σχεδιασμού θα αποτελούν οι δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας.

Κυρίως λόγω κόστους, ο σχεδιασμός δε θα περιοριστεί σε προτάσεις αποκλειστικών υποδομών για το ποδήλατο, οι οποίες σε πάρα πολύ μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου είναι αδύνατο να υλοποιηθούν χωρίς να καταργηθεί η στάθμευση και να αποκλειστεί η δυνατότητα διαπλάτυνσης των πεζοδρομίων. 

Για τον λόγο αυτό, συνυπολογίζεται η εφαρμογή του ΣΒΑΚ, όπως και σε όλη την χώρα, αλλά και η αναμενόμενη αλλαγή του ΚΟΚ για μείωση του ορίου ταχύτητας στα 30 χλμ./ώρα και εκτιμάται ότι δίνεται η δυνατότητα συνύπαρξης του ποδηλάτου με τα αυτοκίνητα, όπως γίνεται σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές πόλεις. 

Στο πλαίσιο, αυτό οι δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας θα αποτελούν μέρος του δικτύου ποδηλάτου. 

Παράλληλα, θα δοθεί έμφαση στην πληροφοριακή σήμανση για τους ποδηλάτες, που πιθανά να συσχετιστεί με την πληροφοριακή σήμανση για τους πεζούς και να αναφέρεται σε κατευθύνσεις, που οδηγούν σε εμβληματικά σημεία της πόλης. Σε αυτό τον σχεδιασμό «κουμπώνει» και το σχέδιο των κοινόχρηστων ποδηλάτων.

Σύμφωνα με τη διακήρυξη, προβλέπονται τρεις φάσης εκπόνησης της μελέτης. Στην πρώτη, διάρκειας τριών μηνών, θα γίνει καταγραφή, ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης και διατύπωση προκαταρκτικής πρότασης σχεδιασμού ένταξης του ποδηλάτου στα αναφερόμενα οδικά τμήματα.

Σε δεύτερη φάση, διάρκειας τεσσάρων μηνών, θα διαμορφωθεί οριστική πρόταση για το προτεινόμενο δίκτυο ποδηλατόδρομων και εναλλακτικές λύσεις, όπως και η αναλυτική πρόταση σχεδιασμού σε επίπεδο εφαρμογής των τμημάτων που θα επιλεγούν.

Η τρίτη φάση περιλαμβάνει ένα εργαστήριο, όπου θα τεθούν υπ’ όψιν των κατοίκων οι εναλλακτικές λύσεις και για κάποιο τμήμα που θα επιλεγεί από αυτούς, θα συζητηθεί η ενδεχόμενη δέσμευση του δήμου να το υλοποιήσει, καθώς και να εκδώσει τεύχος με τα στάδια και τα αποτελέσματα της όλης επιστημονικής υπηρεσίας.

Σε όλα τα υπό διερεύνηση οδικά τμήματα, προβλέπεται ακόμη η ενίσχυση της φύτευσης και του αστικού εξοπλισμού, και η πρόβλεψη θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων. 

Οι πινακίδες που θα προστεθούν στο οδικό δίκτυο, θα αφορούν τη μείωση της ταχύτητας των οχημάτων, τον καθορισμό περιοχών ήπιας κυκλοφορίας, τη διαχείριση της στάθμευσης (οχημάτων, ποδηλάτων) και την ασφάλεια και άνεση των πεζών.

Σκοπός της μελέτης είναι η ανάδειξη και συνολική αναβάθμιση της περιοχής παρέμβασης, η οποία θα συμπεριλαμβάνει τον σχεδιασμό ενός δικτύου ποδηλατοδρόμων, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αναπλάσεις δρόμων κ.ά., που θα συμβάλλει στην αναβάθμιση του κυκλοφοριακού δικτύου της πόλης, τη βιώσιμη επίλυση της αστικής κυκλοφορίας, την προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών και τη βελτίωση της προσπελασιμότητας του Πανεπιστημίου.

Πηγή: agon.gr

epirusblog.gr
5 of 5
Γιάννενα: Μοντέλο συνύπαρξης αντί ποδηλατοδρόμων
epirusblog.gr
5 of 5
Ιωάννινα 6043019189946618377
item