Άρτα: Προσλήψεις 11 ατόμων στη ΔΕΗ στο Συγκρότημα Αράχθου

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 11 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υδροηλεκτρικών Σταθμών του Συγκροτήματος Αράχθου που εδρεύει στο Πουρνάρι του Νομού Άρτας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

• 2 ΤΕ Μηχανικός Ηλεκτρολόγος

• 1 ΤΕ Μηχανικός Μηχανολόγος

• 2 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ-ΥΗΣ & Αεριοστροβίλων

• 3 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών

• 2 ΥΕ Εργάτης

• 1 ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ Δ.Ε.Η. Α.Ε. ΣΟΧ – ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ,ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Κλάδου Συγκροτήματος Αράχθου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση d.filios@dei.gr και κατ΄ εξαίρεση, μόνο ως ύστατη επιλογή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στις ακόλουθες διευθύνσεις: α) ΔΕΗ Α.Ε. / ΔΕΘΥΠ / ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΡΑΧΘΟΥ / ΥΗΣ Πουρναρίου Τ.Κ. 47100 – Άρτα, υπόψη κου Δημητρίου Φίλιου (τηλ. επικοινωνίας:2656022266) για τις θέσεις με τους κωδικούς 201 έως 205 και β) ΔΕΗ Α.Ε. / ΔΕΘΥΠ / ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΡΑΧΘΟΥ / ΥΗΣ Πηγών Αώου Τ.Κ. 44200 – Χρυσοβίτσα Ιωαννίνων, υπόψη κου Δημητρίου Φίλιου (τηλ. επικοινωνίας:2656022266) για τις θέσεις με τους κωδικούς 206 έως 210.

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022

Παράρτημα

Παράρτημα Γλωσσομάθειας

Παράρτημα Χειρισμού Η/Υ

ΑίτησηΥποβολή αιτήσεων μέχρι και Πέμπτη 17/02/2022.

epirusblog.gr
5 of 5
Άρτα: Προσλήψεις 11 ατόμων στη ΔΕΗ στο Συγκρότημα Αράχθου
epirusblog.gr
5 of 5
Αρτα 8190686518682412176
item