Ευκολότερη η έναρξη και η διακοπή επιχειρήσεων στην εφορία από το Φεβρουάριο- Τι αλλάζει

Σε απλοποίηση της διαδικασίας έναρξης και διακοπής επιχειρήσεων, μεταβολής στοιχείων φυσικού ή νομικού προσώπου και απόδοσης ΑΦΜ προχωράει η φορολογική αρχή με σκοπό τη μείωση της γραφειοκρατίας.


Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή καθιερώθηκε η χρήση νέων δηλώσεων σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονικά μορφή (αντί των υφιστάμενων εντύπων Μ1, Μ2 κτλ.), οι οποίες θα συμπληρώνονται ψηφιακά και θα αποστέλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πύλης της ΑΑΔΕ.

Ακόμη, καθίσταται υποχρέωση της ΑΑΔΕ να προβαίνει σε διασταύρωση της αστυνομικής ταυτότητας των πολιτών μέσω διαλειτουργικότητας με την Ελληνική Αστυνομία και καταργείται η σχετική υποχρέωση υποβολής φωτοαντιγράφου αστυνομικής ταυτότητας.

Παράλληλα, από τον Φεβρουάριο του 2022 και έπειτα παύει η υποχρέωση προσκόμισης βεβαίωσης από τον eEΦΚΑ κατά την υποβολή δήλωσης έναρξης ή μεταβολής επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Όσον αφορά στην έναρξη και στη διακοπή επιχειρήσεων, για όσες εξ αυτών τελούν υπό ίδρυση τίθεται διετής προθεσμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας ιδρύσεώς τους, άλλως η ΑΑΔΕ θα προβαίνει σε διακοπή τους οίκοθεν.

Κατά την έναρξη ατομικής επιχείρησης εισάγεται πρόσθετη υποχρέωση προσκόμισης βεβαίωσης από το ΓΕΜΗ που πιστοποιεί τη διαθεσιμότητα του διακριτικού εμπορικού τίτλου, ενώ επί υπηκόων τρίτων χωρών καθιερώνεται έλεγχος επί του δικαιώματος ασκήσεως ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας στην άδεια διαμονής τους.

Τέλος, σε περίπτωση θανάτου ιδιοκτήτη ατομικής επιχείρησης, θεσπίζεται προθεσμία ενός έτους για διακοπή των εργασιών της εν λόγω επιχείρησης.

epirusblog.gr
5 of 5
Ευκολότερη η έναρξη και η διακοπή επιχειρήσεων στην εφορία από το Φεβρουάριο- Τι αλλάζει
epirusblog.gr
5 of 5
πολιτική 5553232877102176509
item