Άρτα: Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων - Εντάχθηκε η βελτίωση του δρόμου από το καταφύγιο Θεοδωριάνων έως την κάτω Κωστηλάτα

Με την με ΑΠ 7842/2021/12-01-2022 (ΑΔΑ: 9Π4Ω46ΜΤΛ6-ΔΦΠ) απόφαση του Υπ. Εσωτ. εντάχθηκε το έργο με τίτλο «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων», προϋπολογισμού 3.106.325,00€, για χρηματοδότηση στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Η χρηματοδοτούμενη πράξη αφορά σε βελτίωση και αναβάθμιση λειτουργικών υφιστάμενων χαρακτηριστικών αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων που συνδέουν οικισμούς του Δήμου με τις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, όσο και τις αγροτικές ιδιοκτησίες μεταξύ τους σε δύσβατα σημεία, όπου δεν υπάρχει άλλος τρόπος πρόσβασης.

Το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει τα κάτωθι κύρια
υποέργα:

1. Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού από θέση από Καταφύγιο Θεοδωριάνων έως Κάτω Κωστηλάτα
Ομαλή Βουργαρελίου έως Οροπέδιο Βουργαρελίου (Θέση Λυκενάκι) Τ.Κ. Βουργαρελίου (π/υ 942.500,00 €).

2. Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού από Καταφύγιο Θεοδωριάνων έως Κάτω Κωστηλάτα Θεοδωριάνων (π/υ 2.010.000,00 €)

epirusblog.gr
5 of 5
Άρτα: Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων - Εντάχθηκε η βελτίωση του δρόμου από το καταφύγιο Θεοδωριάνων έως την κάτω Κωστηλάτα
epirusblog.gr
5 of 5
Αρτα 7273786613844991194
item