Θεσπρωτία: Τα θέματα της Θεσπρωτίας στην οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρο

Σήμερα  Δευτέρα και ώρα 09:30 συνεδριάζει- μέσω τηλεδιάσκεψης- η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με μεταξύ των θεμάτων ημερήσιας διάταξης τα εξής σχετικά με την Θεσπρωτία

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για την κάλυψη εξόδων για την κίνηση κρατικών αυτοκινήτων από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας, εντός και εκτός των ορίων του Νομού Θεσπρωτίας, με ημερομηνία απόδοσης την 31/12/2022.

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για έλεγχο ΚΤΕΟ (επανέλεγχο) – ταχογράφων των υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

Έγκριση των νέων όρων της διακήρυξης του διεθνούς ανοικτού (άνω των ορίων) ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, για την υλοποίηση της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 – Περιφέρεια Ηπείρου “Κοινωνική Σύμπραξη: ΠΕ Θεσπρωτίας”», προϋπολογισμού € 192.434,90 με ΦΠΑ, με Κωδικό ΟΠΣ 5029413 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020.

Έγκριση ανακλήσεων – ανατροπών αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2021.

Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2022.

Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2022, για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2022 για οφειλές παρελθόντων ετών.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

Συγκρότηση και ορισμός μελών των γνωμοδοτικών οργάνων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, παραλαβής συμβάσεων προμηθειών – υπηρεσιών καθώς και εξέτασης ενστάσεων και προσφυγών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για το έτος 2022.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας, για την ανανέωση της σύμβασης ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων, με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. στην Π.Ε. Θεσπρωτίας.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την επιστροφή χρηματικού ποσού λόγω μη ολοκλήρωσης διαδικασίας μεταβίβασης οχήματος.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Μαυροματίου στην περιοχή Σμέρτου (παροχή υπηρεσιών)».

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας οδού περιοχής Σκανδάλου Θεσπρωτίας μετά από πλημμύρες (παροχή υπηρεσιών)».

epirusblog.gr
5 of 5
Θεσπρωτία: Τα θέματα της Θεσπρωτίας στην οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρο
epirusblog.gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 4767187536954366725
item