Άρτα: Υπογράφηκε η σύμβαση για την ύδρευση Δήμου Γ. Καραϊσκάκη

Υπογράφηκε από τον Δήμαρχο Γ. Καραϊσκάκη Περικλή Μίγδο και το νομικό πρόσωπο με την Επωνυμία «ΜΤ Α.Τ.Ε.» μέσω του νόμιμου εκπροσώπου, η σύμβαση εκτέλεσης του έργου:

«Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη», προϋπολογισμού αξίας 3.509.497. ευρώ.

Η διάρκεια εκτέλεσης και ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται στους 18 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (28 Ιουνίου 2023).

epirusblog.gr
5 of 5
Άρτα: Υπογράφηκε η σύμβαση για την ύδρευση Δήμου Γ. Καραϊσκάκη
epirusblog.gr
5 of 5
Αρτα 7121676600702487146
item