Πρέβεζα: Σημαντικά “βήματα” για να γίνει ο Νομός Πρέβεζας σημείο αναφοράς του ποδηλατικού τουρισμού - Το Πράσινο Ταμείο χρηματοδοτεί τη διαδρομή Eurovelo

Την ώρα που η οδική σύνδεση Πρέβεζας-Πάργας συνεχίζει να είναι προβληματική και δε θυμίζει δρόμο σύγχρονης ευρωπαϊκής χώρας, στον τομέα του εναλλακτικού τουρισμού ο Νομός Πρέβεζας και η Περιφέρεια Ηπείρου, βρίσκονται μπροστά σε μία μεγάλη πρόκληση, που θα αναβαθμίσει σημαντικά το τουριστικό προϊόν και έχει να κάνει με την ποδηλατική διαδρομή που θα ενώσει την Πρέβεζα με την Πάργα και στην επέκτασή της με την Αθήνα.

Η Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας Δ/νση Μελετών και Έργων Αστικών Αναπλάσεων του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.) έχει ήδη δημοπρατήσει την υπηρεσία “Υπηρεσίες υλοποίησης Διαδρομής 1 & 2 του εθνικού δικτύου Eurovelo και δράσεις επικοινωνίας, παρουσίασης και προώθησης του δικτύου” με προϋπολογισμό 140.000 ευρώ και χρηματοδότηση μέσω του “Πράσινου Ταμείου”. 

Ανάδοχος μάλιστα αναμένεται μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου.

Η σύμβαση αποβλέπει στην παροχή Υπηρεσιών για την υποστήριξη της Δ/νσης Μελετών και Έργων Αστικών Αναπλάσεων (ΔΜΕΑΑ) του ΥΠΕΝ για την προετοιμασία του συνόλου των απαιτούμενων εργασιών προκειμένου να υλοποιηθούν 2 εθνικές διαδρομές του EUROVELO: η διαδρομή 8 και 11. 

Σκοπός είναι να υποστηριχθεί η Δ/νση Μελετών και Έργων Αστικών Αναπλάσεων να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις υλοποίησης των παραπάνω διαδρομών εθνικής σημασίας και να ανταποκριθεί και στις τεχνικές απαιτήσεις του σχετικά και με την προσαρμογή στις Συνιστώμενες Οδηγίες του Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., όπως και να συντονίσει και να υλοποιήσει τις σχετικές ενέργειες διαβούλευσης. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποστηρίξει τη Δνση Μελετών και Έργων Αστικών Αναπλάσεων (ΔΜΕΑΑ) του ΥΠΕΝ, ώστε να επικαιροποιήσει ανά τμήμα, με βάση το υφιστάμενο υλικό τις οδεύσεις, να σχεδιάσει την απαιτούμενη πληροφοριακή σήμανση για την υλοποίηση (με εντοπισμό των σημείων τοποθέτησης, τον σχεδιασμό του δημιουργικού των πινακίδων), να υποβάλει συμπληρωματικές διαδρομές συνδέοντας τις οδεύσεις με σημεία πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος, αλλά και άλλους οικισμούς και διαδρομές και να συνδράμει σε δράσεις προώθησης.

Η διαδρομή Eurovelo 8 αφορά και την περιοχή μας, καθώς θα ενώσει την Πρέβεζα με την Πάργα. Η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας έχει επενδύσει στη συγκεκριμένη διαδρομή και μάλιστα η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου ενέκρινε σήμερα τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα και τη Συμπληρωματική Σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας με τίτλο «Οριστική μελέτη δικτύου ποδηλατοδρόμων Νομού Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)», αναδόχου συμπραττόντων γραφείων μελετών «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ» – «DELCO Ε.Π.Ε. Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ».

Η Π.Ε. Πρέβεζας δηλαδή και ο Αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας Στράτος Ιωάννου έχουν ήδη ωριμάσει μελέτη για το συγκεκριμένο έργο, το οποίο μάλιστα διατηρεί και πιθανότητες να ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον κατάλογο των σημαντικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) που θεωρούνται απαραίτητες για την επίτευξη της Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΒΑ) και την αντιστροφή της κλιματικής αλλαγής, περιλαμβάνεται η «προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας.

Σε εθνικό επίπεδο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει θέσει ως βασικό του στόχο την προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης συμπεριλαμβανομένων των Παγκόσμιων Στόχων (SDGs) και κατ’ επέκταση την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας τόσο στον αστικό όσο και στον εξωαστικό χώρο. 

Το EuroVelo αποτελεί ένα ολοκληρωμένο ποδηλατικό δίκτυο που διατρέχει την Ευρώπη, αποτελούμενο από 15 διαδρομές φιλικές στο ποδήλατο, συνολικού μήκους 70.000 χλμ. 

Από αυτό έχουν ήδη κατασκευαστεί περισσότερα από 45.000 χλμ. Οι διαδρομές αυτές συγκροτούνται από υφιστάμενους αγροτικούς ή τοπικού χαρακτήρα δρόμους χαμηλού φόρτου και ταχυτήτων, καθώς και από τμήματα που κατασκευάστηκαν εξ’ αρχής, αποκλειστικά για ποδηλατικό τουρισμό. 

Διαδρομές EuroVelo με εγκεκριμένη από τον επίσημο φορέα (National Eurovelo Coordinator) σηματοδότηση συναντά κάποιος σήμερα σε χώρες όπως, η Αυστρία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ουγγαρία, η Σερβία, η Σλοβακία, η Ελβετία και το Ενωμένο Βασίλειο, η Τσεχία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Νορβηγία, το Βέλγιο, η Ολλανδία και άλλες.

Χάρις στη διεθνή τους αναγνώριση αυτές οι διαδρομές βρίσκουν οικονομική και πολιτική στήριξη σε διασυνοριακό και ευρωπαϊκό επίπεδο και έτσι συντηρούνται και επεκτείνονται. Για το σκοπό αυτό σε κάθε χώρα υπάρχουν φορείς που αναλαμβάνουν επίσημα τον ρόλο του Εθνικού Συντονιστή για την προώθηση του εθνικού δικτύου Eurovelo.

Για το Eurovelo στην Ελλάδα, τον ρόλο του Εθνικού Συντονιστή (National Eurovelo Coordinator) έχει αναλάβει ο οργανισμός "Πόλεις για Ποδήλατο - Cities For Cycling" ως μοναδικός και επίσημος εκπρόσωπος. 

Η νομική του μορφή είναι αυτή της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας (ΑΜΚΕ) και αποτελεί επίσημο μέλος της European Cyclists Federation για την Ελλάδα. Στόχος του, σύμφωνα με το καταστατικό του είναι η ανάπτυξη του ποδηλάτου ως μέσου μετακίνησης στις ελληνικές πόλεις και η ανάπτυξη του ποδηλατικού τουρισμού.

Από την Ελλάδα διέρχονται τρεις Ευρωπαϊκές ποδηλατικές διαδρομές, EV8, EV11 και EV13, ωστόσο τα τμήματα που αφορούν στην χώρα μας δεν έχουν προχωρήσει. 

Η δημιουργία σηματοδοτημένων και χαρτογραφημένων διαδρομών EUROVELO κατά μήκος της χώρας, είναι σίγουρο ότι θα αποδώσει μεγάλα οφέλη στην προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και ταυτόχρονα του εναλλακτικού τουρισμού, συνεπώς στην βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών από όπου θα περνά το δίκτυο. 

Η πρώτη (Διαδρομή 1-EV8) διέρχεται από την περιφέρεια Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου (βόρεια) και καταλήγει στην Αθήνα, και η δεύτερη (Διαδρομή 2-EV11) εισέρχεται από Κεντρική Μακεδονία, διέρχεται από Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα με κατάληξη πάλι την Αθήνα.

Επισημαίνεται ότι μέσω του λιμανιού του Πειραιά και με ενδιάμεσους νησιωτικούς σταθμούς οι 2 διαδρομές μπορούν να συναντήσουν την συνέχειά τους στην απέναντι πλευρά του Αιγαίου στην πόλη της Σμύρνης. 

Για να είναι έτοιμες προς χρήση οι συγκεκριμένες διαδρομές χρειάζεται να αναγνωριστούν και επισημανθούν τα σημεία σήμανσης – τοποθέτησης πληροφοριακών πινακίδων, τα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος (π.χ. οικισμοί, χιονοδρομικά, θερμές πηγές, παραλίες, αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία κλπ) και εν συνεχεία ένα ολοκληρωμένο πλάνο επικοινωνίας και προώθησης – ανάδειξης του δικτύου.


epirusblog.gr
5 of 5
Πρέβεζα: Σημαντικά “βήματα” για να γίνει ο Νομός Πρέβεζας σημείο αναφοράς του ποδηλατικού τουρισμού - Το Πράσινο Ταμείο χρηματοδοτεί τη διαδρομή Eurovelo
epirusblog.gr
5 of 5
Πρεβεζα 5430877472195991346

Τα καλύτερα

item