Γιάννενα: Κρίσιμη συνεδρίαση για το έργο του βιολογικού καθαρισμού

Μια σημαντική συνεδρίαση για την εξέλιξη του έργου της επέκτασης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Ιωαννίνων είναι αυτή του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑΙ τη Δευτέρα.

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται δύο θέματα: το πρώτο έχει να κάνει με την έγκριση της συμπληρωματικής γεωτεχνικής έρευνας μελέτης του έργου και το δεύτερο με την εξέταση αιτήματος της αναδόχου εταιρείας περί υπερσυμβατικής αποζημίωσης για την ειδική θεμελίωση του έργου.

Όπως έχει δημοσιεύσει ο Η.Α., η εταιρεία «Μεσόγειος Α.Ε.», κατά την έναρξη της γεωλογικής έρευνας, διαπίστωσε την ανάγκη επιπλέον εργασιών θεμελίωσης, με το εκτιμώμενο από την πλευρά της κόστος να φτάνει τα 3,5 εκατ. ευρώ. 

Η εταιρεία υποστήριξε ότι η προσφορά που κατέθεσε, λάμβανε υπόψη της διαφορετικά στοιχεία από αυτά που προκύπτουν από τις έρευνες, τις οποίες η ίδια κλήθηκε να διεξάγει στο πλαίσιο της μελέτης, που αποτελεί συμβατική της υποχρέωση για να προχωρήσει στην κατασκευή.

Η ΔΕΥΑΙ ζήτησε από τον τεχνικό της σύμβουλο να τεκμηριώσει την αναγκαιότητα των επιπλέον εργασιών θεμελίωσης, το εύρος τους και το κόστος, ενώ απευθύνθηκε και σε νομικό σύμβουλο για να γνωμοδοτήσει για το αίτημα της υπερσυμβατικής αποζημίωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προκύπτει η αναγκαιότητα επιπλέον εργασιών, οι οποίες είναι εκτός της σύμβασης, άρα το κόστος θα επιβαρύνει τη ΔΕΥΑΙ. 


Ήδη από την πλευρά της διοίκησης έχουν γίνει ενέργειες για να καλυφθεί το κόστος από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη», μέσω του οποίου χρηματοδοτείται το έργο «Επέκταση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Ιωαννίνων», με τη διαχειριστική αρχή να είναι θετική.

epirusblog.gr
5 of 5
Γιάννενα: Κρίσιμη συνεδρίαση για το έργο του βιολογικού καθαρισμού
epirusblog.gr
5 of 5
Ιωάννινα 5801571752345434376
item