Ήγουμενίτσα: Όχι στις διακρίσεις και στη ρατσιστική βία

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας, στο πλαίσιο των πολιτικών επιχειρησιακής ενίσχυσης, τόσο των κοινωνικών δομών και των προγραμμάτων του Δήμου, όσο και της κοινωνικής υπηρεσίας, πραγματοποίησε στις 6 και στις 7 Δεκεμβρίου, με στόχο την προώθηση της κοινωνικής συνοχής και την εξάλειψη των διακρίσεων και της ρατσιστικής βίας,  επιμορφωτικά σεμινάρια για τους δημοτικούς υπαλλήλους της διεύθυνσης κοινωνικής πρόνοιας σε συνεργασία με τον «Συνήγορο του Πολίτη» και το «Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας». 

Δεδομένου δε, του γεγονότος ότι τα ζητήματα ισότητας, ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης βρίσκονται υψηλά στην κοινωνική ατζέντα, ο Δήμος Ηγουμενίτσας ανοίγει διαύλους επικοινωνίας με ανεξάρτητες αρχές και φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών για τα ζητήματα αυτά. 

epirusblog.gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα: Όχι στις διακρίσεις και στη ρατσιστική βία
epirusblog.gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 3092671141025260952

Τα καλύτερα

item