Άρτα: "ΟΧΙ" στο υδροηλεκτρικό στην ΜΙΚΡΟΣΠΗΛΙΑ από το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Ένα μεγάλο "όχι" στην κατασκευή και λειτουργία μικρού υδροηλεκτρικού έργου στην Μικροσπηλιά, εισέπραξαν από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων οι υποψήφιοι επενδυτές...
Πιο συγκεκριμένα το θέμα "Περί γνωµοδότησης επί του περιεχοµένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 10η: «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο (ΜΥΗΕ) Μικροσπηλιά, ισχύος 483 KW, επί του υδατορεύματος πλησίον του οικισμού Μικροσπηλιάς, της Δ.Ε. Αγνάντων, του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων, της Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου» ήρθε προς συζήτηση στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 30 Νοεμβρίου με τον Δήμαρχο Κεντρικών Τζουμέρκων Χρήστο Χασιάκο να διατυπώνει θετική εισήγηση σχετικά με την κατασκευή του μικρού υδροηλεκτρικού στην Μικροσπηλιά.

Τελικά το δημοτικό συμβούλιο πείσθηκε από την αρνητική γνωμοδότηση του Προέδρου του χωριού Σωτήρη Τσίτσικα και με ψήφους 7 υπέρ, 10 κατά και 1 παρών είπαν "όχι" στην για την κατασκευή του μικρού υδροηλεκτρικού.

Οι 6 λόγοι του "'Οχι"

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μικροσπηλιάς Σωτήρης Τσίτσικας με έγγραφη εισήγησή του διατύπωσε τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να κατασκευαστεί μικρό υδροηλεκτρικό έργο στο χωριό.

Συγκεκριμένα:

1) Αποκρύπτεται από την ΜΠΕ ότι στα 10 μέτρα από το οικόπεδο που  θα εγκατασταθεί η υδροληψία υπάρχει η δημοτική υδρομάστευση "Αράτα" η οποία είναι καταχωρημένη στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας. 
Η υδρομάστευση εξυπηρετεί ανάγκες ύδρευσης, άρδευσης, λειτουργίας του νερόμυλου της Μικροσπηλιάς καθώς και μέσω του αρδευτικού δικτύου τροφοδοτούνται 4 πυροσβεστικοί κρουνοί που λειτουργούν στο πευκοδάσος της "Μπρίνιας".

2) Εσκεμμένα λάθος δηλώνεται στην ΜΠΕ οτι το οικόπεδο της υδροληψίας, το πρανές και η έκταση μετά την κάθετη διέλευση του αγωγού είναι δημόσιες εκτάσεις. Για το παραπάνω η κοινότητα Μικροσπηλιάς έχει κινήσει την δικαστική διαδικασία.

3) Για το οικόπεδο του σταθμού παραγωγής εσκεμμένα δεν αναφέρεται στην ΜΠΕ το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Πρόκειται για καταπάτηση ιδιόκτητων εκτάσεως. Για τα παραπάνω οι θιγόμενοι ιδιοκτήτες έχουν κινηθεί δικαστικά κατά της εταιρίας ΑΤΕΡΜΩΝ ΙΚΕ.

4) Επιπλέον από την κατασκευή των έργων για την άρδευση του αγωγού υπάρχει κίνδυνος για τις κατοικίες του οικισμού Βατατσίου. Στην περιοχή που θα διέλθει ο αγωγός προσαγωγής έχουν εμφανιστεί στο παρελθόν κατολισθητικά φαινόμενα κοντά σε κατοικία του οικισμού.

5) Δεν αναφέρεται πουθενά στην ΜΠΕ η ανεπανόρθωτη καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος που θα επιφέρουν οι εκσκαφικές εργασίες που θα γίνουν για την άρδευση του αγωγού προσαγωγής καθόλο το μήκος του πρανούς.

6) Υπάρχει αντίφαση μεταξύ του τοπογραφικού διαγράμματος όπου δηλώνεται οτι η περιοχή που πρόκειται να εγκατασταθεί το έργο βρίσκεται εκτός Δασικής Ανάρτησης σύμφωνα με τη Δεύθυνσης Δασών Άρτας ενώ σύμφωνα με την Πράξη Χαρακτηρισμού η περιοχή χαρακτηρίζεται ως δασική.
epirusblog.gr
5 of 5
Άρτα: "ΟΧΙ" στο υδροηλεκτρικό στην ΜΙΚΡΟΣΠΗΛΙΑ από το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων
epirusblog.gr
5 of 5
Αρτα 6432187036942677964

Τα καλύτερα

item