Άρτα: Η ενεργειακή αναβάθμιση του Α’ δημοτικού Σχολείου εγκυμονεί κίνδυνο ατυχημάτων....και όμως υπάρχει λύση στο πρόβλημα

Δικαιολογημένες οι ανησυχίες των γονέων και κηδεμόνων για τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος σε παιδιά του Α΄ Δημοτικού Σχολείου στο προαύλιο του οποίου έχουν προγραμματιστεί εκσκαπτικές εργασίες με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση στο εν λόγω Σχολείο, που υλοποιείται από τον Δήμο. στα πλαίσια του Διασυνοριακού προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020».

Συγκεκριμένα ο Δήμος Αρταίων συμμετέχει ως εταίρος στο εν λόγω συνεργατικό σχήμα με επικεφαλής το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας και, εν προκειμένω, έχει αναλάβει την υλοποίηση των σχετικών παρεμβάσεων της ενεργειακής αναβάθμισης τόσο του 1ου Δημοτικού Σχολείου, όσο και του 1ου Γυμνασίου και 1ου Λυκείου Άρτας.

Επικαλούμενοι ωστόσο τον ελλοχεύοντα κίνδυνο πρόκλησης ατυχημάτων, τόσο ο Δ/της του τελευταίου κ. Ηλίας Μαλαμής όσο και η Προϊσταμένη της Αθμιας Εκπαίδευσης κ. Κλεοπάτρα Βασιλείου, εξέφρασαν επισήμως στον κ. Δήμαρχο την πλήρη αντίθεσή τους στη εκτέλεση των έργων σε χρόνο κανονικής λειτουργίας του Σχολείου. 

Οι εν λόγω αρμοδίως τοπικοί υπεύθυνοι φορείς, μάλιστα, στις έγγραφες αντιρρήσεις τους υπέδειξαν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο στη βάση του οποίου ο Δήμος θα μπορούσε να αναστείλει τις απαραίτητες εργασίες μεταθέτοντάς τες σε χρόνο διακοπών του Σχολείου. 

Από το άλλο μέρος είναι κατανοητή η ανησυχία του Δημάρχου κ. Χρήστου Τσιρογιάννη, για την εξέλιξη του έργου, καθώς η τυχόν αναστολή εργασιών εγκυμονεί τον κίνδυνο να απενταχθεί, λόγω αυστηρών περιορισμών στο χρονοδιάγραμμα της κατασκευής.

Κατά τον γράφοντα ωστόσο, το πρόβλημα, ίσως μπορούσε να επιλυθεί συμβιβαστικά, υπό την έννοια ότι η δημοτική αρχή και την επικουρία των πιο πάνω εμπλεκόμενων φορέων (Σύλλογος, Γονέων. Δ/ση Ά Δημοτικού, Ά θμια Εκπαίδευση) σε συνεννόηση με την Αντί-περιφέρεια, θα ζητούσε από την τελευταία ενεργούσα στα πλαίσια της διασταλτικής ερμηνείας του άρθρου 4 παρ 1 ΠΔ 79/2017 (σ.σ:. Τα μαθήματα στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία μπορεί να διακοπούν μέχρι δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών ή απρόβλεπτων καταστάσεων και γεγονότων, όπως ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή του οικείου Αντιπεριφερειάρχη αν πρόκειται για σχολικές μονάδες που ανήκουν στην ίδια περιφερειακή ενότητα), να προβεί στο κλείσιμο του Σχολείου, μέχρι 15 εργάσιμες μέρες, οι οποίες προστιθέμενες σε εκείνες των διακοπών των εορτών, θα εξοικονομούσαν επαρκή χρόνο έναρξης και ολοκλήρωσης των επίμαχων εργασιών. 

Έτσι, για παράδειγμα, αν οι εργασίες άρχιζαν αύριο Σάββατο 18/12/2021 και το Σχολείο έκλεινε από Δευτέρα (20/12/2021) και επαναλειτουργούσε το αργότερο στις 17/1/2022 αντί της κανονικής (10/1/2021), θα εξοικονομούνταν συνολικά 32 ημέρες για τις εν θέματι εργασίες. Πρόκειται για ένα διάστημα που λογικά θα επαρκούσε για την ολοκλήρωσή τους.

Το πιο πάνω σενάριο φυσικά προϋποθέτει ότι οι επίμαχες εργασίες δεν θα διαρκέσουν περισσότερο χρόνο και πάντως δεν θα διακοπούν από την τυχόν ανεύρεση «αρχαίων» κατά τις εκσκαφές. Πρόκειται, ωστόσο για πολύ πιθανό ενδεχόμενο, αν το συνδέσει κανείς με τα ήδη αποκαλυφθέντα αρχαιολογικά ευρήματα της πυλωτής του κτιρίου του Σχολείου που βλέπει στην οδό Μαξίμου Γραικού.

epirusblog.gr
5 of 5
Άρτα: Η ενεργειακή αναβάθμιση του Α’ δημοτικού Σχολείου εγκυμονεί κίνδυνο ατυχημάτων....και όμως υπάρχει λύση στο πρόβλημα
epirusblog.gr
5 of 5
Αρτα 6618194998806430396
item