Γιάννενα: Προσλήψεις στον δήμο Ιωαννιτών

Ο δήμος Ιωαννιτών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 7 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών», που εδρεύει στα Ιωάννινα...
Οι ειδικότητες:
​- ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ (για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιωαννιτών)
- ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (1ο ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Δήμου Ιωαννιτών)
- ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ (για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιωαννιτών)
- ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιωαννιτών)
- ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιωαννιτών)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα και στον δικτυακό τόπο (https://okpapa.gr/) της υπηρεσίας μας καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ιωαννιτών, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. 
Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:

​α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση και στο δικτυακό μας τόπο (https://okpapa.gr/)

β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)
epirusblog.gr
5 of 5
Γιάννενα: Προσλήψεις στον δήμο Ιωαννιτών
epirusblog.gr
5 of 5
Ιωάννινα 2201251805211516023
item